KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 8,7 proc. rdr w okresie styczeń – maj 2019 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,86 mld zł w okresie styczeń-maj 2019 r. i był niższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Siedziba banku
Bank Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,86 mld zł w okresie styczeń-maj 2019 r. i był niższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

#Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 5,86 mld zł w okresie styczeń-maj 2019 r. i był niższy o 8,7% w skali roku #banki #KNF @uknf

"Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec maja 2019 r. wyniósł 5,86 mld zł i był niższy o 0,56 mld zł (o 8,7%) od osiągniętego na koniec maja 2018 r. Aktywa sektora bankowego na koniec maja 2019 r. osiągnęły wartość 1 956 mld zł i były wyższe od stanu na koniec maja poprzedniego roku o 115,3 mld zł tj. o 6,3%. Suma bilansowa sektora bankowego wzrosła o 4,3 mld zł w porównaniu do kwietnia br. " - czytamy w komunikacie.Czytaj także: NBP: zysk netto banków spadł do 5,85 mld zł w okresie styczeń-maj 2019 r. >>>

W styczniu-maju 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,6% do 20,19 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 5,41 mld zł i był o 2,1% niższy w ujęciu rocznym.Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 3,7% r/r do 8,28 mld zł.

Wzrosły koszty działalności banków 

Koszty działalności banków wzrosły o 5,5% r/r do 15,56 mld zł w styczniu-maju 2019 r.W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,57 mld zł (wzrost o 13,7% r/r).Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 14,9 proc. rdr w okresie styczeń-kwiecień 2019 r. >>>

Portfel kredytowy

"Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 1,9 mld zł (w kwietniu br. wzrost o 2,1 mld zł). Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zwiększył się w tym samym czasie o 4,3 mld zł, w tym wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 3,3 mld zł. W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych zmniejszyły się o 1,6 mld zł (w poprzednim miesiącu trend wzrostowy o 0,16 mld zł), natomiast portfele kredytów inwestycyjnych zwiększyły się o 0,8 mld zł (w kwietniu br. spadek wolumenu portfela o około 0,2 mld zł). Wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym w maju br. zwiększyła się o około 0,8 mld zł (w poprzednim miesiącu spadek o około 0,3 mld zł)" - czytamy dalej.Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec pierwszego kwartału 2019 r. wyniósł 18,96% w porównaniu do 19,05% na koniec czwartego kwartału 2018 r. i 18,86% na koniec marca 2018 r.Na koniec maja 2019 r., podobnie jak poprzednim miesiącu, działalność prowadziło 31 banków komercyjnych, 545 banków spółdzielczych oraz 32 oddziały instytucji kredytowych, podała też Komisja.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: