KNF: zysk netto sektora bankowego w górę. Wzrosły również koszty działalności

Z rynku

Napis bank
Fot. Pixabay.com

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 7,84 mld zł w okresie styczeń-maj 2018 r. i był wyższy o 17,1% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 7,84 mld zł w okresie styczeń-maj 2018 r. i był wyższy o 17,1% w skali roku #banki #KNF

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego.

W okresie styczeń-czerwiec 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,8% do 22,44 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 6,63 mld zł i był o 2,9% niższy w ujęciu rocznym.

Czytaj także: Banki oddają co drugą zarobioną złotówkę w postaci obciążeń tego sektora >>>

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 12% r/r do 10,16 mld zł.

Koszty działalności wzrosły o 5,8% r/r

Koszty działalności banków wzrosły o 5,8% r/r do 17,68 mld zł w okresie styczeń-czerwiec.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 4,06 mld zł (wzrost o 6,3% r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,88% na koniec marca 2018 r. (wobec 18,97% na koniec 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 – 17,04% (wobec 17,23% na koniec 2017 r.).

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: