KNF: zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniósł 1,78 mld zł

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniósł 1,78 mld zł, co oznacza, że wzrósł o 58,8 proc. rdr - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniósł 1,78 mld zł, co oznacza, że wzrósł o 58,8 proc. rdr - poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego w raporcie.

#Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniósł 1,78 mld zł, co oznacza, że wzrósł o 58,8 proc. rdr #banki #KNF @uknf

W samym lutym zysk netto wyniósł 1,21 mld zł.

KNF podała, że na koniec lutego 11 banków (7 komercyjnych i 4 spółdzielcze) wykazało łączną stratę w wysokości 183,8 mln zł. Banki te miały ok. 6,8 proc. udziału w aktywach sektora.

Wynik banków z tytułu odsetek w pierwszych dwóch miesiącach 2020 roku wyniósł 8,53 mld zł, rosnąc 6,8 proc. rok do roku, a wynik z tytułu prowizji 2,29 mld zł, co oznacza wzrost o 11,1 proc.

Koszty działania banków

Koszty działania banków w okresie styczeń-luty 2020 roku wyniosły 7,04 mld zł, spadając 0,9 proc. rdr.

Wynik z rezerw i odpisów (utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości i rezerwy) wzrósł o 0,5 proc. do 1,35 mld zł.

Czytaj także: Jak koronawirus wpłynie na banki? Analiza >>>

KNF podała, że na koniec lutego 2020 r wszystkie banki komercyjne spełniały obowiązującą normę płynności krótkoterminowej LCR Współczynnik LCR banków komercyjnych (bez banków zrzeszających) wyniósł 162,7 proc.

Według danych KNF na koniec grudnia 2019 r 2 banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych.

Poniżej wyniki sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2020 roku i ich porównanie rdr (w zł)

 2019-02-282020-02-29 
Wynik z tytułu odsetek7 985 299 5168 526 170 3456,8%
Przychody z tytułu dywidend25 298 93218 876 341-25,4%
Wynik z tytułu prowizji2 065 630 3122 294 645 60611,1%
Całkowite przychody operacyjne, netto11 179 371 26211 671 347 5594,4%
Koszty działania banku7 108 335 5957 044 544 748-0,9%
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych701 057 657738 987 2985,4%
Rezerwy30 860 846-39 681 430 
Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości1 348 077 7461 354 374 5220,5%
Wynik z działalności operacyjnej1 982 446 4052 561 744 60629,2%
Zysk1 122 823 1081 782 614 46058,8%
Źródło: PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: