KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r. i był wyższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Pieniądze, wykresy i dane na tle wierzowców
Fot. stock.adobe.com/Paulista

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r. i był wyższy o 8,7% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 12,7 mld zł w okresie styczeń-październik 2018 r. i był wyższy o 8,7% w skali roku #banki #zysk #KNF

W okresie styczeń-październik 2018 r. wynik z odsetek wzrósł do 38,12 mld zł wobec 35,22 mld zł rok wcześniej, zaś wynik z prowizji spadł do 10,75 mld zł wobec 11,48 mld zł rok wcześniej.Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się do 16,62 mld zł wobec 15,76 mld zł rok wcześniej.

Wyższe koszty działalności

Koszty działalności banków wzrosły do 29,14 mld zł w okresie styczeń-październik wobec 27,35 rok wcześniej.W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,22 mld zł w porównaniu z 6,73 mld zł rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r.

Nowy układ danych

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: