KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 14,19 mld zł w okresie styczeń – listopad 2018 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,19 mld zł w okresie styczeń - listopad 2018 r. i był wyższy o 11,2% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/Roman Levin

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,19 mld zł w okresie styczeń - listopad 2018 r. i był wyższy o 11,2% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,19 mld zł w okresie styczeń-listopad 2018 r. i był wyższy o 11,2% w skali roku #banki #KNF

W okresie styczeń-listopad 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 4,9% do 40,75 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 11,37 mld zł i był o 9,5% niższy w ujęciu rocznym.Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7,4% r/r do 18,5 mld zł.

Wyższe koszty działalności

Koszty działalności banków wzrosły o 1,6% r/r do 30,59 mld zł w okresie styczeń - listopad.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,68 mld zł (wzrost o 2% r/r).Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r.

Nowy układ danych

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: