KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 14,71 mld zł w 2018 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,71 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2018 r. i był wyższy o 7,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Napis bank
Fot. stock.adobe.com/theaphotography

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,71 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2018 r. i był wyższy o 7,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,71 mld zł w okresie styczeń-grudzień 2018 r. i był wyższy o 7,5% w skali roku #banki #KNF @uknf

"Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec grudnia 2018 r. osiągnął 14,7 mld zł i był wyższy o ponad 1 mld zł (o 7,5%) od osiągniętego w 2017 r. Na koniec grudnia 2018 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1,9 bln zł i były wyższe od stanu na koniec grudnia 2017r. o 119,4 mld zł, tj. o 6,7%" - czytamy w komunikacie.

Wzrósł wynik z odsetek

W okresie styczeń-grudzień 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 5,2% do 44,85 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,32 mld zł i był o 10,5% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,8% r/r do 18,75 mld zł.

Wyższe koszty działalności banków

Koszty działalności banków wzrosły o 1,7% r/r do 33,61 mld zł w 2018 r.W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 8,82 mld zł (spadek o 0,4% r/r).

"Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21% w porównaniu do 18,96% na koniec grudnia 2017 r." - czytamy dalej w komunikacie.

Nowy układ danych

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, podkreślono także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: