KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 6,44 mld zł w okresie styczeń-maj 2018 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 6,44 mld zł w okresie styczeń-maj 2018 r. i był wyższy o 24,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Budynek banku
Fot. stock.adobe.com/Antonio

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 6,44 mld zł w okresie styczeń-maj 2018 r. i był wyższy o 24,5% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Zysk netto sektora bankowego wzrósł do 6,44 mld zł w okresie styczeń-maj 2018 r. - podał @uknf

"Począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany, jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP)" - czytamy w materiale.Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego, dodała Komisja.W okresie styczeń-maj 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 9,1% do 18,59 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 5,55 mld zł i był o 1,7% niższy w ujęciu rocznym.

Wzrosły koszty działalności banków

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 12,9% r/r do 8,03 mld zł.Koszty działalności banków wzrosły o 5,1% r/r do 14,75 mld zł w okresie styczeń-maj.W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,12 mld zł (wzrost o 1,4% r/r).Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 18,88% na koniec marca 2018 r. (wobec 18,97% na koniec 2017 r.), a współczynnik kapitału Tier 1 - 17,04% (wobec 17,23% na koniec 2017 r.).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: