KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 9,06 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 9,06 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. i był wyższy o 2,1% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Siedziba banku
Bank Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 9,06 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. i był wyższy o 2,1% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

#Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 9,06 mld zł w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. i był wyższy o 2,1% w skali roku #banki #KNF @uknf

"Wynik finansowy netto na koniec lipca 2019 r. wyniósł 9,1 mld zł i był wyższy o 190 mln zł (o 2,1%) od osiągniętego na koniec lipca 2018 r. Wynik finansowy netto w miesiącu lipcu 2019 r. wyniósł 1,6 mld zł i był niższy o 99,7 mln zł od wyniku czerwca br." - czytamy w prezentacji KNF.Na koniec lipca br. 14 banków (5 komercyjnych i 9 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 517,1 mln zł br. Banki te miały około 5,5% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 9,4 mld zł., podano także.Czytaj także:  KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł do 7,58 mld zł w okresie styczeń – czerwiec 2019 r. >>>

W styczniu-lipcu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,4% do 28,59 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 7,73 mld zł i był o 1,4% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7% r/r

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7% r/r do 12,44 mld zł.Koszty działalności banków wzrosły o 3,5% r/r do 21,27 mld zł w styczniu-lipcu 2019 r.W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 5,52 mld zł (wzrost o 17,1% r/r).Czytaj także: KNF: zysk netto sektora bankowego spadł o 8,7 proc. rdr w okresie styczeń – maj 2019 r. >>>Wskaźnik ROE na koniec lipca 2019 r. wyniósł 6,49% (+0,09 pkt proc. m/m, -0,62 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,7% (+0,01 pkt proc. m/m, -0,12 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji.Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 16,9% (T1). "5 banków komercyjnych nie spełnia minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca wzrósł o 8,5 mld zł, z czego największy udział w tym wzroście odnotowano w przypadku osób prywatnych (wzrost o 6,6 mld zł m/m)" - czytamy dalej.Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 6,3% r/r do 1 143 mld zł na koniec lipca br. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 740 mld zł (+7,04% r/r), a przedsiębiorstw - 395 mld zł (+4,95% r/r).

Portfel kredytów

W lipcu 2019 r. portfel brutto kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 2,18 mld zł (wzrost wolumenu portfela o 1,21% m/m i 8,61% r/r)."Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wzrósł w lipcu br. o 4,38 mld zł, w tym wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych o 3,61 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych wynosił 70,74% i wzrósł o 0,12 pkt proc. m/m" - napisano w prezentacji.Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) na koniec lipca br. wyniosła 1 206,4 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostów o 10,2% r/r i 0,9% m/m, podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: