KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 138,6 proc. rdr, do 6,21 mld zł na koniec marca 2022 roku

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wyniósł 6,21 mld zł na koniec marca 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Stratę wykazały cztery banki komercyjne.

Pieniądze
Fot. stock.adobe.com/Blue Planet Studio

Wynik finansowy netto banków wyniósł 6,21 mld zł na koniec marca 2022 r., podała Komisja Nadzoru Finansowego. Stratę wykazały cztery banki komercyjne.

Na koniec marca 2022 r. 4 banki komercyjne wykazały łączną stratę w wysokości 0,5 mld zł.

"Banki te miały ok. 4,9 % udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6,7 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł o 366,8 proc. rdr, do 6,21 mld zł, w okresie styczeń – marzec 2022 r. >>>

Wynik z odsetek

W okresie trzech miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 54,8% do 16,89 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 4,73 mld zł i był o 15,6% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 117,6% r/r do 8,46 mld zł.

Koszty działalności

Koszty działalności banków wzrosły o 17% r/r do 11,03 mld zł rok wcześniej.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 1,72 mld zł (spadek o 9,5% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec marca 2022 r. wyniósł 5,64% (wobec 4,86% miesiąc wcześniej i 2,1% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,45% (wobec odpowiednio: 0,39% i 0,04%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2021 r. na poziomie 19,46% (TCR) i 17,49% (T1).

"Według stanu na koniec 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec marca 2022 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 502 banki spółdzielcze oraz 36 oddziałów instytucji kredytowych i banków zagranicznych.

Wartość kredytów wzrosła o 5,7% rdr, depozytów o 4,1% rdr w marcu

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w marcu 2022 r. zwiększył się o 0,9 mld zł (tj. 0,1%) m/m do 1 214,6 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 5,7%, wynika także z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w marcu br. zwiększyła się o 2,3 mld zł do 1 532,8 mld zł (-0,2% m/m i +4,1% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 4,1% r/r do 799,9 mld zł, zaś od przedsiębiorstw - wzrosły o 9,1% r/r do 406,3 mld zł, podano w prezentacji.

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w marcu 2022 r. zmniejszył się o 1,6 mld zł do poziomu 508,6 mld zł (-0,3% m/m i 4,0 % r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 1,2 mld zł do 407,4 mld zł (0,3% m/m i 11,4% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lutego 2022 r. wynosił 80,1%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych spadł o 2,9 mld zł do 101,2 mld zł (-2,8% m/m i -12,6% r/r)" - czytamy dalej.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w marcu 2022 r. zmniejszył się o 0,2 mld zł do

poziomu 185,8 mld zł (-0,1% m/m i 4,2% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w marcu 2022 r. zwiększył się o 2,8 mld zł do 161,5 mld zł (1,8% m/m i 23,4% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w marcu 2022 r. zwiększył się o 0,4 mld zł do 147 mld zł (0,3% m/m i 4,9% r/r).

"Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w marcu 2022 r.:

* utrzymał się na poziomie 68,9 mld zł (-0,03% m/m i -11,1% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (17,8 mld zł) i operacyjne (16,3 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (30,1 mld zł) oraz MSP (20 mld zł)" - napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec marca br. zwiększył się do poziomu 76,3% (0,2 pkt proc. m/m i 1,3 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego w marcu 2022 r. spadła o 2,3 mld zł do 1 532,8 mld zł (-0,2% m/m i 4,1% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (69,4% całości depozytów) zmniejszył się w marcu br. o 15,4 mld zł (-1,4% m/m i 2,2% r/r)" - czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: