KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 3,6 proc. rdr, do 13,15 mld zł, w w okresie styczeń-październik 2019 r.

Z rynku

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,15 mld zł w okresie styczeń-październik 2019 r. i był wyższy o 3,6% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Siedziba banku
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 13,15 mld zł w okresie styczeń-październik 2019 r. i był wyższy o 3,6% w skali roku, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego.

Koszty działalności banków wzrosły o 0,4% r/r do 29,25 mld zł w styczniu-październiku 2019 r. #banki #KNF @uknf

"Wynik finansowy netto na koniec października 2019 r. wyniósł 13,2 mld zł i był wyższy o 453,5 mln zł (o 3,6% r/r) od osiągniętego na koniec października 2018 r. Wynik finansowy netto w październiku 2019 r. wyniósł 1,4 mld zł i był wyższy o 210,5 mln zł od wyniku z września br." - czytamy w prezentacji KNF.

17 banków wykazało łączną stratę w wysokości 554,4 mln zł na koniec października

Na koniec października br. 17 banków (4 komercyjnych i 13 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 554,4 mln zł. Banki te miały ok. 4,4% udział w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 13,6 mld zł, podano także.

W styczniu-październiku 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 7,4% do 40,99 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 11,03 mld zł i był o 2,7% wyższy w ujęciu rocznym.Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 8,7% r/r do 18,08 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 0,4 proc. rdr

Koszty działalności banków wzrosły o 0,4% r/r do 29,25 mld zł w styczniu-październiku 2019 r.W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,73 mld zł (wzrost o 6,9% r/r).Wskaźnik ROE na koniec października 2019 r. wyniósł 6,61% (+0,03 pkt proc. m/m, -0,51 pkt proc. r/r), a ROA sięgnął 0,69% (0,0 pkt proc. m/m, -0,11 pkt proc. r/r), podano też w prezentacji.Czytaj także: NBP: w obliczu rosnących obciążeń banki będą się skupiać na bardziej dochodowych kredytach >>>

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się we wrześniu br. na poziomie 18,9% (TCR) i 17% (T1). "4 banki komercyjne nie spełniają minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji."Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca obniżył się o -1,1 mld zł, przy czym największy udział w tym spadku odnotowano w przypadku osób prywatnych (o -1,4 mld zł)" - czytamy dalej.Czytaj także: Zysk netto sektora bankowego wzrósł o 2,9 proc. rdr, do 11,86 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2019 r. >>>Należności od sektora niefinansowego wzrosły o 4,91% r/r do 1 138 mld zł na koniec października br. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 742 mld zł (+5,49% r/r), a przedsiębiorstw - 388 mld zł (+3,8% r/r).W październiku 2019 r. wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w skali miesiąca obniżył się o -1,1 mld zł, przy czym największy udział w tym spadku odnotowano w przypadku osób prywatnych (o -1,4 mld zł)."Portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zmniejszył się w październiku br. o 1,9 mld zł (-0,4 % m/m i 6,7% r/r); wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych zwiększył się w miesiącu o 3,7 mld zł. Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec października br. wynosił 71,9%" - napisano w prezentacji.Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w październiku br. wzrosła o 15,6 mld zł do 1 234 mld zł, co oznacza kontynuację wzrostów o 10% r/r i 1,3% m/m, podano także.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: