KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 58 proc. rdr, do 9,39 mld zł na koniec września; 23 banki wykazały łącznie 1,1 mld zł straty

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wyniósł 9,39 mld zł na koniec września 2021 r. i był o 58% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 7 banków komercyjnych i 16 spółdzielczych.

Szyld banku
Fot. stock.aobe.com/Pefkos

Wynik finansowy netto banków wyniósł 9,39 mld zł na koniec września 2021 r. i był o 58% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 7 banków komercyjnych i 16 spółdzielczych.

Wynik finansowy netto na koniec września 2021 r. wyniósł 9,4 mld zł i był wyższy o 3,4 mld zł (58% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec września 2020 r.

"Wynik miesięczny we wrześniu 2021 r. wyniósł 0,4 mld zł i był niższy o 1 mld zł od wyniku z sierpnia br. (1,4 mld zł)" - czytamy w prezentacji KNF.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków w okresie styczeń – wrzesień 2021 r. wyniósł 9,431 mld zł, wzrósł rdr o 59,3 proc. >>>

Na koniec września 2021 r. 23 banki (7 komercyjnych i 16 spółdzielczych) wykazały łączną stratę w wysokości 1,1 mld zł. Banki te miały ok. 8,1% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 10,8 mld zł, podano także.

Wynik z odsetek spadł o 7%

W okresie styczeń-wrzesień br. wynik z odsetek spadł o 7% do 33,36 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 12,64 mld zł i był o 17,2% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 45,9% r/r do 13,54 mld zł.

Niższe koszty działalności

Koszty działalności banków spadły o 0,2% r/r do 26,22 mld zł w styczniu-wrześniu 2021 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 4,88 mld zł (spadek o 50,5% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec września 2021 r. wyniósł 1,65% (wobec 1,58% miesiąc wcześniej i 3,74% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,13% (wobec odpowiednio: 0,12% i 0,38%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w czerwcu 2021 r. na poziomie 20,39% (TCR) i 18,29% (T1).

"Według stanu na koniec II kwartału 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec września 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 517 banków spółdzielczych oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

KNF: wartość kredytów wzrosła o 2,9% r/r, depozytów - o 6,9% r/r we wrześniu

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w sierpniu br. zwiększył się o 9,9 mld zł (tj. 0,0%) m/m do 1 184,1 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 2,9%, wynika także z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego we wrześniu br. zwiększyła się o 9,4 mld zł do 1 500,4 mld zł (+0,6% m/m i +6,9% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 0,8% m/m do 797,3 mld zł (i o 3,9% r/r), zaś od przedsiębiorstw - wzrosły o 0,9% m/m do 378,6 mld zł (i wzrosły o 1% r/r), podano w prezentacji.

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych we wrześniu 2021 r. zwiększył się o 4,5 mld zł do poziomu 500,6 mld zł (0,9% m/m i 5,6% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 4,7 mld zł do 391,1 mld zł (1,2% m/m i 12,2% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec września 2021 r. wynosił 78,1%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 0,1 mld zł do 109,5 mld zł (-0,1% m/m i -12,6% r/r)" - czytamy w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto we wrześniu br. zwiększył się o 1,9 mld zł do 187 mld zł (1% m/m i 3,7% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych we wrześniu br. zwiększył się o 4,1 mld zł do 142,6 mld zł (2,9% m/m i 5,4% r/r).

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych we wrześniu br. zmniejszył się o 0,7 mld zł do 140,2 mld zł (-0,5% m/m i 1,7% r/r).

"Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym we wrześniu 2021 r.:

* zmniejszył się do 74,3 mld zł (-0,1% m/m i -7,5% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (19,6 mld zł) i operacyjne (18 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,2 mld zł) oraz MSP (21,8 mld zł)" - napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec września br. wyniósł 75,8% (+0,1 pkt proc. m/m i -2,9 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) we wrześniu 2021 r. zwiększyła się o 9,4 mld zł do 1 500,4 mld zł (0,6% m/m i 6,9% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70,2% całości depozytów) zwiększył się we wrześniu br. o 3,8 mld zł (0,4% m/m i 6,7% r/r)" - czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: