KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 81,4 proc. rdr, do 4,35 mld zł na koniec kwietnia 2021 r.

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wyniósł 4,35 mld zł na koniec kwietnia 2021 r. i był o 81,4% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 6 banków komercyjnych i 19 spółdzielczych.

Napis bank na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/whitelook

Wynik finansowy netto banków wyniósł 4,35 mld zł na koniec kwietnia 2021 r. i był o 81,4% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 6 banków komercyjnych i 19 spółdzielczych.

"Wynik finansowy netto na koniec kwietnia 2021 r. wyniósł 4,3 mld zł i był wyższy o 1,9 mld zł (81,4% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec kwietnia 2020 r. Jednocześnie wynik miesięczny w kwietniu 2021 r. wyniósł 2,4 mld zł i był wyższy o 1,9 mld zł od wyniku z marca br. (0,5 mld zł)" - czytamy w prezentacji KNF.

Na koniec kwietnia 2021 r. 25 banków (6 komercyjnych i 19 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 348,4 mln zł. Banki te miały ok. 8,2% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 4 707,4 mln zł, podano także.

Wynik z odsetek

W okresie styczeń-kwiecień br. wynik z odsetek spadł o 13,8% do 14,49 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 5,42 mld zł i był o 14,7% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 65,1% r/r do 6,24 mld zł.

Koszty działalności banków

Koszty działalności banków spadły o 5,2% r/r do 12,19 mld zł w styczniu-kwietniu 2021 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 2,32 mld zł (spadek o 47,3% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec stycznia 2021 r. wyniósł 1,15% (wobec 0,48% miesiąc wcześniej i 5,74% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,12% (wobec odpowiednio: 0,06% i 0,69%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2021 r. na poziomie 21,09% (TCR) i 18,92% (T1). "Według stanu na koniec I kwartału 2021 r., dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - wskazano w prezentacji.

Czytaj także: NBP: zysk netto banków wzrósł o 83,8 proc. rdr w okresie styczeń – kwiecień 2021 r. >>>

"Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w kwietniu br. zmniejszył się o 2,5 mld zł, spadek ten dotyczył tylko należności od gospodarstw domowych, które zmniejszyły się o 3,0 mld zł, natomiast w przypadku przedsiębiorstw niefinansowych odnotowano wzrost, wynoszący 0,4 mld zł" - czytamy dalej.

Należności od sektora niefinansowego spadły o 1,8% r/r do 1 150,9 mld zł na koniec kwietnia 2021 r. W przypadku gospodarstw domowych miały one wartość 770,3 mld zł (+0,8% r/r), a przedsiębiorstw - 372,7 mld zł (-6,8% r/r).

Portfel kredytów mieszkaniowych

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w kwietniu 2021 r. zmniejszył się o 3,4 mld zł do poziomu 482,7 mld zł (-0,7% m/m i 3,1% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 3,7 mld zł do 369,3 mld zł (1% m/m i 9,7% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec kwietnia 2021 r. wynosił 76,5%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 7,1 mld zł (efekt utworzenia rezerw na ugody i aprecjacji złotego) do 113,4 mld zł (-5,9% m/m i -13,9% r/r)" - napisano także w prezentacji.

Portfel kredytów konsumpcyjnych

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w kwietniu br. zwiększył się o 0,1 mld zł do 178,4 mld zł (0,04% m/m i -0,1% r/r).

Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w kwietniu br. zmniejszył się o 0,8 mld zł do 139,3 mld zł (-0,6% m/m i -0,6% r/r).

"Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w kwietniu 2021 r.:

* zmniejszył się do 77,2 mld zł (-0,6% m/m i -2,3% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (20,1 mld zł) i operacyjne (19 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,8 mld zł) oraz MSP (23 mld zł)" - napisano także.

W kwietniu 2021 r. wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 75,4% (+0,1 pkt proc. m/m i -9,8 pkt proc. r/r, podała też Komisja.

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w kwietniu 2021 r. zmniejszyła się o 6 mld zł do 1 466,7 mld zł (-0,4% m/m i 10,7% r/r). W strukturze depozytów sektora niefinansowego dominują gospodarstwa domowe (71,3%) oraz depozyty złotowe (86,4%)" - czytamy dalej w prezentacji.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: