KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 87,3 proc. rdr, do 6,14 mld zł na koniec czerwca

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wyniósł 6,14 mld zł na koniec czerwca 2021 r. i był o 87,3% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 7 banków komercyjnych i 22 spółdzielcze.

Szyld banku
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Wynik finansowy netto banków wyniósł 6,14 mld zł na koniec czerwca 2021 r. i był o 87,3% wyższy r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało 7 banków komercyjnych i 22 spółdzielcze.

Wynik finansowy netto na koniec czerwca 2021 r. wyniósł 6,1 mld zł i był wyższy o 2,9 mld zł (87,3% r/r) od wyniku osiągniętego na koniec czerwca 2020 r.

"Wynik miesięczny w czerwcu 2021 r. wyniósł 0,3 mld zł i był niższy o 1,2 mld zł od wyniku z maja br. (1,5 mld zł)" - czytamy w prezentacji KNF.

29 banków wykazało łączną stratę w wysokości 661 mln zł

Na koniec czerwca 2021 r. 29 banków (7 komercyjnych i 22 spółdzielczych) wykazało łączną stratę w wysokości 661 mln zł. Banki te miały ok. 8% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 6 996,6 mln zł, podano także.

Wynik z odsetek

W okresie styczeń-czerwiec br. wynik z odsetek spadł o 11,3% do 21,93 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 8,26 mld zł i był o 17,5% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 67,4% r/r do 8,97 mld zł.

Koszty działalności

Koszty działalności banków spadły o 2,7% r/r do 17,66 mld zł w styczniu-czerwcu 2021 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 3,44 mld zł (spadek o 54,1% r/r).

Wskaźnik ROE

Wskaźnik ROE na koniec czerwca 2021 r. wyniósł 1,31% (wobec 0,98% miesiąc wcześniej i 4,56% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,11% (wobec odpowiednio: 0,09% i 0,46%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w marcu 2021 r. na poziomie 20,72% (TCR) i 18,56% (T1).

Czytaj także: Wyniki banków w II kw. sporo wyższe od oczekiwań; pomogły niższe rezerwy i wyższa aktywność klientów >>>

"Według stanu na koniec I kwartału 2021 r. dwa banki komercyjne nie spełniały minimalnych wymogów regulacyjnych" - napisała Komisja.

Na koniec czerwca 2021 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 522 banki spółdzielcze oraz 37 oddziałów instytucji kredytowych.

Wartość kredytów wzrosła o 0,3 proc. rdr, depozytów o 5,8 proc. rdr w czerwcu

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w czerwcu br. zwiększył się o 1,2 mld zł m/m do 1 156 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 0,3%, wynika także z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w maju br. zmniejszyła się m/m o 0,8 mld zł do 1 472,8 mld zł (-0,1% m/m i +5,8% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 0,6% m/m do 777,9 mld zł (i o 2,3% r/r), zaś od przedsiębiorstw - spadły o 0,9% m/m do 370,1 mld zł (i spadły o 3,7% r/r), podano w prezentacji.

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w czerwcu 2021 r. zwiększył się o 3,8 mld zł do poziomu 487,3 mld zł (+0,8% m/m i +4% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 4,1 mld zł do 377,2 mld zł (+1,1% m/m i +10,5% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec czerwca 2021 r. wynosił 77,4%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych zmniejszył się w miesiącu o 0,3 mld zł (efekt utworzenia rezerw na ugody, aprecjacji złotego i spłat klientów) do 110,1 mld zł (-0,3% m/m i -13,4% r/r)" - czytamy dalej.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w czerwcu br. zwiększył się o 0,9 mld zł do 181 mld zł (+0,5% m/m i +1,5% r/r).

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu br. wyniósł 131,8 mld zł (-0,7% m/m i -7,0% r/r), zaś portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w czerwcu br. sięgnął 139,3 mld zł (-1% m/m i +0,2% r/r).

"Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w czerwcu 2021 r.:

* zmniejszył się do 75,2 mld zł (-1,7% m/m i -6% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (19,3 mld zł) i operacyjne (18,5 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (32,0 mld zł) oraz MSP (22,1 mld zł)" - napisano też w prezentacji.

Wskaźnik kredyty/depozyty, na koniec maja br. wzrósł o 0,2 pkt proc. m/m do 75,5% (i spadł o 4,2 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) w czerwcu 2021 r. zmniejszyła się o 0,8 mld zł do 1 472,8 mld zł (-0,1% m/m i +5,8% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (71% całości depozytów) zwiększył się w czerwcu o 5,7 mld zł (0,6% m/m i 6,2% r/r)" - czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: