KNF: zysk netto sektora bankowego wzrósł o 98,1 proc. rdr, do 4,15 mld zł na koniec lutego

Z rynku

Wynik finansowy netto banków wyniósł 4,15 mld zł na koniec lutego 2022 r., co oznacza wzrost o 98,1% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w br. 6 banków komercyjnych i 1 spółdzielczy.

Szyld banku
Fot. stock.adobe.com/kevers

Wynik finansowy netto banków wyniósł 4,15 mld zł na koniec lutego 2022 r., co oznacza wzrost o 98,1% r/r, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Stratę wykazało w br. 6 banków komercyjnych i 1 spółdzielczy.

Na koniec lutego 2022 r. 7 banków (6 komercyjnych i 1 spółdzielczy) wykazało łączną stratę w wysokości 0,2 mld zł.

"Banki te miały ok. 3,2% udziału w aktywach sektora. Pozostałe banki w sektorze wykazały łącznie zysk w wysokości 4,4 mld zł" - czytamy w prezentacji KNF.

W okresie dwóch miesięcy br. wynik z odsetek wzrósł o 50,6% do 10,86 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3,05 mld zł i był o 17,3% wyższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 87,5% r/r do 5,64 mld zł.

Koszty działalności banków

Koszty działalności banków wzrosły o 18,3% r/r do 7,72 mld zł rok wcześniej.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 0,75 mld zł (spadek o 37,4% r/r).

Wskaźnik ROE na koniec lutego 2022 r. wyniósł 5,32% (wobec 4,84% miesiąc wcześniej i 0,07% rok wcześniej), a ROA sięgnął 0,43% (wobec odpowiednio: 0,39% i 0%), podano też w prezentacji.

Wskaźniki adekwatności kapitałowej sektora ukształtowały się w grudniu 2021 r. na poziomie 19,22% (TCR) i 17,25% (T1).

Według stanu na koniec 2021 r., jeden bank komercyjny nie spełniał minimalnych wymogów regulacyjnych.

- napisała Komisja.

Na koniec lutego 2022 r. działalność prowadziło 30 banków komercyjnych, 503 banki spółdzielcze oraz 36 oddziałów instytucji kredytowych.

Wartość kredytów i depozytów w lutym

Wolumen kredytów brutto w sektorze niefinansowym w lutym 2022 r. zwiększył się o 12,7 mld zł (tj. 1,1%) m/m do 1 213,7 mld zł, a w ujęciu rocznym odnotował wzrost o 6%, wynika z danych KNF. Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym br. zwiększyła się o 3 mld zł do 1 535,2 mld zł (+0,2% m/m i +5,9% r/r).

Należności od gospodarstw domowych wzrosły o 5,1% r/r do 803 mld zł, zaś od przedsiębiorstw - wzrosły o 7,8% r/r do 402,4 mld zł, podano w prezentacji.

Czytaj także: Za bankami dobry kwartał, wynik odsetkowy może wzrosnąć nawet o ok. 25 proc. kdk >>>

"Portfel kredytów mieszkaniowych brutto dla gospodarstw domowych w lutym 2022 r. zwiększył się o 1,0 mld zł do poziomu 510,4 mld zł (0,2% m/m i 6,9% r/r):

* portfel kredytów mieszkaniowych złotowych brutto dla gospodarstw domowych zwiększył się w miesiącu o 1,0 mld zł do 406,2 mld zł (0,2% m/m i 12,2% r/r). Udział kredytów złotowych w kredytach mieszkaniowych dla gospodarstw domowych na koniec lutego 2022 r. wynosił 79,6%;

* portfel kredytów mieszkaniowych walutowych brutto dla gospodarstw domowych utrzymał się na poziomie 104,2 mld zł (0% m/m i -9,5% r/r)" - czytamy dalej.

Portfel kredytów konsumpcyjnych brutto w lutym 2022 r. zmniejszył się o 0,2 mld zł do poziomu 186 mld zł (-0,1% m/m i 4,6% r/r), podano także.

Portfel (brutto) kredytów operacyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2022 r. zwiększył się o 5,6 mld zł do 158,6 mld zł (3,6% m/m i 20,1% r/r). Portfel (brutto) kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw niefinansowych w lutym 2022 r. zwiększył się o 5,2 mld zł do 146,6 mld zł (3,7% m/m i 4,1% r/r).

"Portfel kredytów w fazie 3 w sektorze niefinansowym w lutym 2022 r.:

* Utrzymał się na poziomie 68,9 mld zł (0,0% m/m i -11,6% r/r);

* produktowo dominują kredyty konsumpcyjne (17,8 mld zł) i operacyjne (16,2 mld zł);

* podmiotowo dominują osoby prywatne (30,3 mld zł) oraz MSP (19,9 mld zł)" - napisano dalej.

Wskaźnik kredyty/depozyty na koniec lutego br. zwiększył się do poziomu 76,1% (0,7 pkt proc. m/m i 0,2 pkt proc. r/r).

"Wartość depozytów sektora niefinansowego w lutym 2022 r. zwiększyła się o 3 mld do 1535,2 mld (0,2% m/m i 5,9% r/r). Wolumen dominujących w strukturze depozytów gospodarstw domowych (70,3%% całości depozytów) zmniejszył się w lutym br. o 6,8 mld zł (-0,6% m/m i 4,5% r/r)" - czytamy także w materiale.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: