KNF: zysk netto ubezpieczycieli spadł o 6,9 proc. rdr, do 3,81 mld zł, w I poł. 2020 r.

Z rynku

Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 6,91% do 3,81 mld zł w I poł. 2020 r. Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 31,48 mld zł i była o 2,05% mniejsza niż rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego

Ubezpieczenia
Fot. stock.adobe.com/ Tierney

Zysk netto ubezpieczycieli spadł o 6,91% do 3,81 mld zł w I poł. 2020 r. Składka przypisana brutto krajowych zakładów ubezpieczeń wyniosła 31,48 mld zł i była o 2,05% mniejsza niż rok wcześniej, podała Komisja Nadzoru Finansowego

"W okresie I półrocza wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń wyniósł 3,81 mld zł i spadł o 6,91%, tj. o 0,28 mld zł (282,95 mln zł) w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, na co wpływ miał spadek w dziale II, gdyż dział I odnotował wzrost wyniku finansowego.

* Wynik finansowy netto działu I wyniósł 1,5 mld zł i w porównaniu z I półroczem 2019 r. wzrósł o 13,66%, tj. o 0,18 mld zł (o 180,48 mln zł).

* Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 2,31 mld zł i w odniesieniu do I półrocza 2019 r. spadł o 16,70%, tj. o 0,46 mld zł (o 463,43 mln zł)" - czytamy w raporcie.

Czytaj także: Zakłady ubezpieczeniowe zapłacą wyższą składkę na Polską Izbę Ubezpieczeń >>>

Zysk techniczny na poziomie 3,54 mld zł

Na koniec I półrocza 2020 roku zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 3,54 mld zł, co oznacza wzrost o 17,50%, tj. o 0,53 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarówno zakłady działu I, jak i działu II odnotowały wzrost zysku technicznego, podano także.

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń wyniosły 39,04 mld zł

Łączne koszty zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2020 roku wyniosły 39,04 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (50,36% łącznych kosztów) oraz łączne koszty akwizycji i koszty administracyjne (21,73% łącznych kosztów). Ogółem koszty zakładów ubezpieczeń były o 0,3 mld zł (0,76%) mniejsze niż w I półroczu 2019 roku, podała też Komisja.

Wartość aktywów zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2020 roku wyniosła 196,9 mld zł.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: