Kobiety robią karierę w branży nieruchomości

Finanse i gospodarka

Kobiety świetnie sprawdzają się w zawodach nieruchomościowych. Często odnoszą też większe sukcesy od swoich kolegów z branży.

0009

Kobiety świetnie sprawdzają się w zawodach nieruchomościowych. Często odnoszą też większe sukcesy od swoich kolegów z branży.

Kobiety pośredniczą

Spośród agentów nieruchomości współpracujących z Metrohouse w 2013 r. 47 proc. stanowiły kobiety. Jednak gdy spojrzymy na strukturę przychodów, to właśnie kobiety, mimo iż statystycznie jest ich w oddziałach mniej, wygenerowały większe obroty. Wyższa skuteczność agentek nieruchomości nie dziwi Prezesa Metrohouse. - To zawód stworzony dla kobiet. Na najbardziej rozwiniętym rynku obrotu nieruchomościami, w Stanach Zjednoczonych, większość pracowników stanowią kobiety. Kobiety mają to coś, czego brakuje panom pracującym w branży - to intuicja i empatia, które doskonale sprawdzają się w kontaktach handlowych, mówi Mariusz Kania.

Cechy te są szczególnie pożądane przy pracy z klientami, którzy decydują się na zakup lub sprzedaż nieruchomości z różnych ważnych powodów życiowych. Agent jest niejednokrotnie świadkiem przełomowych momentów w życiu klientów - transakcje na rynku nieruchomości są nieraz pochodną śmierci bliskiej osoby, rozwodu, narodzin dziecka, sporów w rodzinie. Klient nie oczekuje tylko standardowej obsługi, ale także zrozumienia jego potrzeb, a nieraz i słów wsparcia. - Kobiety zwykle potrafią to wyczuć lepiej niż mężczyźni i bardziej osobiście podejść do obsługi różnych grup klientów, mówi Mariusz Kania.

Innymi cechami, które powodują, że kobiety odnoszą sukcesy w pośrednictwie jest dobra organizacja pracy i umiejętność pogodzenia obowiązków służbowych z życiem prywatnym. - Wśród naszych agentek wiele jest kobiet wychowujących dzieci i to właśnie one odnoszą największe sukcesy, ponieważ potrafią doskonale się zorganizować. Są rzeczowe, obowiązkowe, zmotywowane do osiągania coraz lepszych wyników i potrafią docenić elastyczny czas pracy, który znamienny jest dla profesji agenta nieruchomości, mówi Emilia Jackowska, HR manager z Metrohouse.

Jak twierdzą agentki pracujące w zawodzie, profesja łączy w sobie wiele zawodów, stąd pożądana jest umiejętność radzenia sobie z wieloma zadaniami jednocześnie. - Wielozadaniowość to bezapelacyjnie umiejętność skutecznego agenta. Radzenie sobie z wieloma obowiązkami jednocześnie sprawdza się  również w życiu prywatnym. Osobiście tak poukładałam swoje obowiązki w pracy i w domu, że znajduję czas na spacery z psem, wyjście z rodziną do kina, teatru, mówi Magdalena Milewska z Warszawy, jedna z pośredniczek odznaczonych tytułem Doradca Roku Metrohouse 2013.

Kobiety zarządzają

Czy także inne profesje nieruchomościowe są stworzone dla kobiet? W przypadku zarządzania nieruchomościami wiele zależy od indywidualnego podejścia pracownika. - Z doświadczenia wiem, iż nie zależy to od płci lecz osobowości i umiejętności danej osoby - mówi Monika Zuchowicz, dyrektor oddziału Zespołu Zarządców Nieruchomości w Lublinie. - Ale faktem jest, że mężczyźni bardziej skupiają się na rywalizacji i na samym wykonaniu jakiegoś zadania czy planu, zaś kobiety także na tworzeniu czegoś kreatywnego. Są też lepszymi organizatorkami, a w pracy zarządcy jest to niezwykle ważna umiejętność. Podobnie jak podzielność uwagi i samodyscyplina.

W sytuacjach kryzysowych w zarządzanych wspólnotach kobiety wykazują się większą odpornością psychiczną oraz umiejętnością działania pod presją. Są także bardziej skrupulatne od mężczyzn i dużą wagę przywiązują do szczegółów. - Ponadto, tak jak w przypadku agentów nieruchomości, większe zdolności empatyczne, intuicja i nawiązywanie relacji to cechy, które pozwalają kobietom lepiej rozwiązywać różne problemy, a tym samym lepiej zarządzać nieruchomościami - reasumuje Monika Zuchowicz.

Kobiety szacują nieruchomości

Z kolei w przypadku rzeczoznawców majątkowych udział aktywnych kobiet w zawodzie oceniany jest na równi z mężczyznami. - Mogłoby się wydawać, że rzeczoznawca majątkowy to profesja o niskim wskaźniku feminizacji. Praca w terenie, w różnych warunkach, nieraz w ramach projektów daleko od miejsca zamieszkania może odstraszać płeć piękną. Nic bardziej mylnego. Trudna droga do zdobycia uprawnień zawodowych sprawia, że finał starań osiągają osoby najbardziej systematyczne, pracowite i obowiązkowe, a wśród nich wiele kobiet, mówi Adam Polanowski, prorektor Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami. W jego opinii kobiety mają duże szanse na dość konkurencyjnym rynku rzeczoznawstwa majątkowego. - W dzisiejszych warunkach wygrywają rzeczoznawcy potrafiący w szybki sposób dotrzeć do źródeł informacji. Kobiety pracujące w zawodzie rzeczoznawcy dzięki dobrej organizacji czasu i lepszej umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach są skuteczniejsze w gromadzeniu danych projektowych. Konkurują w ten sposób skutecznie  z działającymi od wielu lat rzeczoznawcami, którzy czasem popadają w rutynę.

Źródło: Metrohouse S.A.

Udostępnij artykuł: