Kodeks pracy napisany na nowo, ale czy lepiej? Komisja Kodyfikacyjna zakończyła prace

Mój plan emerytalny

Eksperci zasiadający w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zakończyli prace nad projekt nowego kodeksu pracy. Jaki będzie?

Młotek sędziowki leżący na kodeksie

Eksperci zasiadający w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zakończyli prace nad projekt nowego kodeksu pracy. Jaki będzie?

Jacek #Męcina z #KonfederacjaLewiatan: projekt nowego Kodeksu pracy wprowadza rozwiązania minimalizujące zjawisko zatrudniania na podstawie tzw. umów zlecenia, w zamian za wprowadzenie elastycznych typów umów o pracę #kodekspracy #praca @LewiatanTweets

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy podjęła uchwałę o przyjęciu dwóch projektów: Kodeksu pracy i Kodeksu zbiorowego prawa pracy - poinformował w środę na briefingu prasowym przewodniczący Komisji, Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej.Wiceminister Zieleniecki zaznaczył, że projekty kodeksów nie są projektami ustaw.- Są to propozycje ekspertów prawa pracy, którzy przez 18 miesięcy bardzo intensywnie pracowali - mówił. Wskazał, że obecnie obowiązujący Kodeks pracy ma ponad 40 lat i był wielokrotnie nowelizowany. "Jest dokumentem już archaicznym i krytykowanym" – ocenił.

Projekt nowego Kodeksu pracy wprowadza rozwiązania minimalizujące zjawisko zatrudniania na podstawie tzw. umów zlecenia, w zamian za wprowadzenie elastycznych typów umów o pracę, co niestety może budzić kontrowersje w zakresie osiągnięcia dostatecznej elastyczności stosunków pracy, wskazywał prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.- Z jednej strony interesująco wyglądają nowe formy zatrudnienia (praca dorywcza, sezonowa, nieetatowa), ważne jest też znaczące wydłużenie umowy na okres próbny. Z drugiej strony skrócenie i ograniczenie stosowania umów terminowych, przy jednoczesnym braku mocniejszego zróżnicowania ochrony ze względu na okres zatrudnienia może okazać się ryzykowne w warunkach pogarszania się sytuacji na rynku pracy - oceniał ekspert.Z kolei wprowadzenie rozwiązań prawnych, pozwalających na odstępowanie od przepisów kodeksu na podstawie układów zbiorowych pracy i lepsze prawo układowe to od dawna formułowany postulat, który niestety ze względu na zastrzeżenia do kształtu zbiorowego prawa pracy może okazać się regulacją nieefektywną, dodawał.

Odformalizowanie stosowania prawa pracy

Projekt Kodeksu pracy zakłada odformalizowanie stosowania prawa pracy u pracodawców małych, zatrudniających do 10 pracowników. Wydaje się jednak, że można byłoby te rozwiązania rozszerzyć, przynajmniej w pewnym zakresie, na pracodawców większych np. zatrudniających do 50 pracowników – efekt ten częściowo jest widoczny w przepisach o czasie pracy, uważa Jacek Męcina.

Regulacje dotyczące czasu pracy

Pozytywnie ekspert Konfederacji Lewiatan ocenił regulacje dotyczące czasu pracy. Jego zdaniem, zwiększają one elastyczność czasu pracy, w szczególności w stosunku do pracowników wykonujących prace trudne do zaplanowania, a za zgodą związków zawodowych, także w innych przypadkach. Korzystne rozwiązania to wykorzystanie opcji opt-out, dłuższe okresy rozliczeniowe, nowe zasady liczenia doby pracowniczej. Poddane mają być jednocześnie kontroli związkowej, ale zbyt słabo jeszcze powiązane będą z przepisami dotyczącymi wynagrodzeń.

Silna promocja zatrudnienia pracowniczego

Projekt Kodeksu pracy proponuje bardzo silną promocję zatrudnienia pracowniczego, w kontekście powszechnego nadużywania tzw. zatrudnienia na umowach prawa cywilnego. Powyższe polega na mechanizmie domniemania stosunku pracy, w przypadku prac wykonywanych w ramach struktur organizacyjnych, na tzw. przerzuceniu ciężaru dowodu na pracodawcę w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy oraz na domniemaniu zatrudnienia pracowniczego, w przypadku wątpliwości co do tego, czy osoba świadczy usługi czy jest zatrudniona.Eksperci zaproponowali wreszcie odformalizowanie regulacji dotyczących telepracy oraz wprowadzenie rozwiązań pozwalających na okazjonalne wykonywanie pracy na odległość, poprzez liberalizację stosowania przepisów dotyczących BHP w przypadku wykonywania prac krótkoterminowych poza placówką zatrudnienia.

Zdefiniowano pojęcie samozatrudnionego

Zdefiniowano też pojęcie samozatrudnionego, czyli osoby zarobkującej poprzez pracę wykonywaną bez kierownictwa. Jednak zapis ten nie oznacza, że samozatrudniony musi być zawsze przedsiębiorcą, co jest domeną prawa gospodarczego, a więc w konsekwencji nie znamy materii, którą przyszło nam uregulować.

Źródło: Konfederacja Lewiatan/Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Udostępnij artykuł: