Kodeks pracy napisany na nowo. Na razie wiele pytań bez odpowiedzi

Mój plan emerytalny

Przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekty nowych kodeksów pracy należy traktować jako dokumenty eksperckie. Wymagają one szerokiej konsultacji i ewaluacji, aby wykazać, które rozwiązania przystają do współczesnego rynku pracy, podkreśla Konfederacja Lewiatan w komentarzu.

logo Konfederacja Lewiatan

Przyjęte przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy projekty nowych kodeksów pracy należy traktować jako dokumenty eksperckie. Wymagają one szerokiej konsultacji i ewaluacji, aby wykazać, które rozwiązania przystają do współczesnego rynku pracy, podkreśla Konfederacja Lewiatan w komentarzu.

#KonfederacjaLewiatan: projekty nowych kodeksów pracy wymagają szerokiej konsultacji i ewaluacji, aby wykazać, które rozwiązania przystają do współczesnego rynku pracy #kodekspracy #praca @LewiatanTweets

Zdaniem Konfederacji Lewiatan w przypadku kodeksu pracy, regulującego kwestie indywidualnego prawa pracy, na uwagę zasługują przepisy dotyczące:- ograniczenia zjawiska zatrudniania na podstawie tzw. umów zlecenia, samozatrudnienia. Zmniejszenie liczby niewłaściwie zawieranych umów cywilnoprawnych zasługuje na poparcie. Pytanie, czy projektodawcy uwzględnili jednak wszystkie okoliczności, stany faktyczne, które uzasadniają korzystanie z umów cywilnoprawnych.- modyfikacji umów terminowych -  proponuje się m.in. wydłużenie umowy na okres próbny (do 6 miesięcy, a nawet do 9 miesięcy, wprowadzenie nowych rodzajów umów terminowych, ale także ograniczenie długości trwania umów na czas określony). Z zadowoleniem odnotowujemy wyjście naprzeciw potrzebom pracodawców w zakresie prac krótkoterminowych (prace dorywcze, sezonowe). W kontekście zachodzących zmian na rynku, wątpliwości budzi jednak propozycja ograniczenia stosowania umów na czas określony (w szczególności długość umowy 540 dni, uzasadnienie dla ich zawarcia).

- czasu pracy - zainteresowanie wzbudzają nowe rozwiązania dotyczące indywidualnych kont wynagrodzeń za godziny nadliczbowe dla pracowników, czy tzw.  klauzula opt-out. Nowe propozycje są jednak nakładane na dotychczasowe rozwiązania. Zasadnicze pytanie brzmi czy rozdział ten u podstaw nie wymagał całkowicie nowego podejścia.

- nowych form organizacji pracy – na uznanie zasługuje wprowadzenie pracy na odległość, ułatwienie stosowania formuły telepracy (zmniejszenie obowiązków w zakresie bhp).

- rozwiązywania umów o pracę – na pierwszy rzut złożone i skomplikowane, ukierunkowują dyskusję pod kątem eliminacji negatywnych praktyk (np. korzystanie ze zwolnień chorobowych w celu uniemożliwienia złożenia przez pracodawcę wypowiedzenia). Bardzo dyskusyjne jest wprowadzenie obowiązku uzasadniania wypowiedzeń umów zawartych na czas określony.

- urlop wypoczynkowy – rozumiejąc i popierając ideę odejścia od ustalania wymiaru urlopu od ogólnego stażu pracy, budzi jednak zastrzeżenia wprowadzanie jednolitego wymiaru 26 dni dla wszystkich pracowników. Doprecyzowania wymaga propozycja wygaszania prawa do urlopu.

Czytaj także: Firmy łatwo będą mogły obniżać płace i zapłacą mniejsze chorobowe >>>- Kodeks zbiorowego prawa pracy, napisany od początku, budzi wiele pytań. Reprezentacja pracowników w kodeksie zbiorowym została uregulowana w sposób zbyt złożony, mamy kilka form przedstawicielstwa, co może jeszcze bardziej skomplikować model współpracy z przedstawicielstwami pracowników – mówi Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy, dialogu i spraw społecznych Konfederacji Lewiatan.

Źródło: Informacja prasowa Konfederacji Lewiatan

Udostępnij artykuł: