Kolejna edycja ART SUMMIT

Polecamy

W dniu 23 marca 2017 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji ART SUMMIT.

W dniu 23 marca 2017 r. w Klubie Bankowca w Warszawie odbędzie się kolejna edycja konferencji ART SUMMIT.

Organizatorem konferencji jest Centrum Prawa Bankowego i Informacji w porozumieniu ze Związkiem Banków Polskich oraz zainteresowanymi środowiskami artystów, które mają za zadanie prowadzenia działań wspierających tworzenie nowoczesnego rynku sztuki w Polsce.Celem konferencji jest dostarczenie obiektywnej i aktualnej wiedzy dotyczącej zasad i mechanizmów funkcjonowania i inwestowania na rynku sztuki. Zamiarem organizatorów jest stworzenie dla kolekcjonerów i inwestorów platformy wymiany wiedzy i opinii dotyczących polskiego rynku sztuki. Dostarczanie praktycznych informacji na temat tworzenia kolekcji korporacyjnych i prywatnych, bezpieczeństwa obrotu dziełami sztuki oraz sposobu ich przechowywania. Celem nadrzędnym jest zainicjowanie miejsca spotkań specjalistów zajmujących się usługami świadczonymi w ramach tzw. bankowości prywatnej z przedstawicielami firm partnerskich oraz wyspecjalizowanymi mediami.

Konferencja skierowana jest do następujących grup:

 • Specjaliści sektora bankowego obsługujący klientów zamożnych, odpowiedzialni za tworzenie i realizację oferty departamentów „Private Banking” szczególnie w zakresie Art Bankingu
 • Kolekcjonerzy dzieł sztuki
 • Prywatni inwestorzy
 • Eksperci i rzeczoznawcy rynku sztuki
 • Galerie sztuki, domu aukcyjne zainteresowane współpracą z bankami
 • Specjaliści ubezpieczeniowi zajmujący się ubezpieczeniem dzieł sztuki, przedstawiciele domów inwestycyjnych

W trakcie Konferencji skupimy się m.in. na następujących zagadnieniach:

 1. Inwestor, jako uczestnik polskiego rynku sztuki – próba charakterystyki
 2. Zachodzące zmiany oraz nowe formy uczestnictwa w rynku sztuki
 3. „Złoty kompas”, czyli gdzie szukać wiarygodnych informacji?
 4. „Przepraszamy, remanent…” – Debata z udziałem ekspertów
 5. Rola sektora bankowego i inwestycyjnego w rozwoju polskiego rynku sztuki

Podczas konferencji poprowadzone zostaną również warsztaty specjalistyczne

Warsztat A1  Tworzenie kolekcji dzieł sztuki. Narzędzia dla kolekcjonera i inwestora. Prowadząca: dr Monika BrylWarsztat B1  Obecność w mediach Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii. Strategia i taktyka działania. Dostępne narzędzia. Prowadząca: Aleksandra DejnarowiczWarsztat A2  Ocena i wycena dzieła sztuki, czyli:
 • Jak przejść od wartości artystycznej dzieła do wartości rynkowej?
 • Jak wykorzystywać okazje rynkowe, nie wpadając jednocześnie w pułapki marketingowych sztuczek?
Warsztat B2   Zarządzanie wizerunkiem Artysty, Kolekcjonera oraz Galerii, czyli:
 • Jak nie pogubić się w gąszczu połączeń?
 • Cyfrowy dialog z fizycznym odbiorcą sztuki.
Prowadząca: Aleksandra DejnarowiczSzczegóły: konferencje.alebank.pl/konferencje/art-summit-2017

alebank.pl

Udostępnij artykuł: