Kolejna grupa poszkodowanych przez Polski Ład – zarabiający na najmie mieszkaniowym

Inwestycje / Nieruchomości

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne, stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej, a nowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Kobieta szukająca przez internet mieszkania do wynajęcia
Fot. stock.adobe.com/Song_about_summer

Po wprowadzeniu zmian podatkowych wynajmowanie budynków i lokali mieszkalnych stanie się mniej opłacalne, stracą ci, którzy będą amortyzować środki trwałe używane przed wprowadzeniem ich do działalności gospodarczej, a nowi podatnicy nie będą mogli już skorzystać z karty podatkowej – ostrzega Konfederacja Lewiatan.

Polski Ład to szereg zmian podatkowych, które z jednej strony mają na celu poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszenie obciążeń podatkowych dla niektórych firm, z drugiej to tzw. zmiany uszczelniające, które nie tyle służą uszczelnieniu, co po prostu podniesieniu obciążeń podatkowych przedsiębiorców i osób nieprowadzących działalności gospodarczej - uważa Konfederacja Lewiatan.

To fiskalna zmiana, która uderzy w setki tysięcy osób uzyskujących dodatkowe dochody z wynajmu mieszkania

Koniec amortyzacji lokali mieszkalnych

Są to m.in. zmiany w zakresie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą polegającą na  wynajmowaniu budynków i lokali mieszkalnych pozbawieni zostaną prawa do amortyzowania nabytych w tym celu nieruchomości.

- Oznacza to, że zostaną pozbawieni znacznej części kosztów uzyskania przychodów, naliczanych od wydatku poniesionego na nabycie nieruchomości. W praktyce, działalność taka stanie się dużo mniej opłacalna, o ile nie będzie rynkowej możliwości do podniesienia cen wynajmu – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Podatki do zapłacenia mimo straty

Osoby fizyczne wynajmujące mieszkania w ramach tzw. najmu prywatnego, utracą prawo do opodatkowania na zasadach ogólnych dających możliwość opodatkowania dochodu, tj. różnicy pomiędzy uzyskanym przychodem a kosztami jego uzyskania (np. po odliczeniu amortyzacji, czynszu, czy kosztów kredytu).

Zmuszeni zostaną do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i ponoszenia stałego obciążenia z tytułu podatku 8,5% do 100 000 zł przychodu i 12,5% ponad 100 000 zł.

W praktyce nierzadko będą zobowiązani do zapłaty podatku także w sytuacji, kiedy z tytułu najmu ponoszą stratę, ponieważ koszty przekraczają przychody.

Początek końca karty podatkowej

- To bardzo fiskalna zmiana, która poza propozycjami związanymi z wyższą i nie podlegającą odliczeniu składką zdrowotną, uderzy w setki tysięcy osób, które uzyskują dodatkowe dochody z wynajmu mieszkania – dodaje Przemysław Pruszyński.

Na zmianach dotyczących amortyzacji środków trwałych stracą także ci, którzy rozpoczną amortyzowanie np. samochodu używanego przed wprowadzeniem do działalności gospodarczej, ponieważ wartość początkowa takiego środka trwałego, od której naliczane będą odpisy amortyzacyjne, nie będzie mogła przekroczyć jego wartości rynkowej w dniu wprowadzenia do ewidencji środków trwałych – przeważnie będzie dużo niższa niż faktycznie zapłacona cena zakupu.

Wiele wskazuje, że Polski Ład to początek końca opodatkowania w formie karty podatkowej, ponieważ nowi podatnicy nie będą mogli wybrać tego sposobu  opodatkowania. Karta będzie dostępna jedynie dla tych, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie.

Szkoda, że likwiduje się najprostszą i tanią formę opodatkowania. Jedyną, która nie generuje problemów i sporów podatników z organami podatkowymi.

Udostępnij artykuł: