Kolejna transza euroobligacji PKO Banku Polskiego na Catalyst

Bankowość

Od dziś na Catalyst notowane będę euroobligacje z wyemitowanej w styczniu transzy na kwotę 500 mln euro. Wprowadzenie papierów na ten rynek zwiększa ich płynność, daje także inwestorom możliwość prowadzenia obrotu na rynku krajowym.

Od dziś na Catalyst notowane będę euroobligacje z wyemitowanej w styczniu transzy na kwotę 500 mln euro. Wprowadzenie papierów na ten rynek zwiększa ich płynność, daje także inwestorom możliwość prowadzenia obrotu na rynku krajowym.

- PKO Bank Polski aktywnie wspiera rozwój Catalyst emitując własne papiery oraz organizując emisje dla klientów korporacyjnych i samorządowych. Dzisiejszy debiut zwiększy płynność naszych obligacji oraz całego rynku. Możliwość notowania i prowadzenia obrotu na warszawskim rynku jest istotna dla inwestorów krajowych, którzy też aktywnie uczestniczyli w tej emisji - podkreśla Ilona Wołyniec, Dyrektor Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych.

Na początku roku Bank, poprzez swoją spółkę celową z sukcesem uplasował euroobligacje na kwotę 500 mln euro. Popyt ze strony inwestorów był bardzo duży, niemal 4-krotnie przewyższył zakładany poziom. Ostateczna wycena wyniosła 115 punktów bazowych ponad MidSwap, a kupon 2,324 proc. Była to najkorzystniej uplasowana emisja polskiego emitenta korporacyjnego na rynku międzynarodowym. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Bank wyszedł na rynek z marżą wysokości 130 bps, która w trakcie budowania książki popytu została obniżona aż o 15 bps. Dzięki temu Bank mógł osiągnąć historycznie niską marżę, stanowiącą nowy, znacznie korzystniejszy benchmark dla jego wyceny kredytowej.

Jest to druga transza euroobligacji wprowadzona do alternatywnego systemu obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. W listopadzie 2011 r. na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje z pierwszej transzy o wartości nominalnej 800 mln euro. Były to pierwsze instrumenty na Catalyst notowane w obcej walucie.

Dodatkowo na tym rynku notowane są obligacje podporządkowane PKO Banku Polskiego wyemitowane we wrześniu 2012 r. na kwotę 1,6 mld zł.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: