Kolejne banki podają terminy przyjmowania wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR

Z rynku

Klienci biznesowi 17 banków będą mogli za pomocą bankowości internetowej składać wnioski o subwencję finansową w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kilku dni, a w niektórych bankach już dzisiaj.

Bank
Fot. stock.adobe.com/Pefkos

Klienci biznesowi 17 banków będą mogli za pomocą bankowości internetowej składać wnioski o subwencję finansową w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników. Program ma na celu wsparcie przedsiębiorców, których działalności ucierpiały na skutek sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kilku dni, a w niektórych bankach już dzisiaj.

Program #TarczaFinansowa# PFR jest finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. Jest programem wsparcia o wartości 100 mld złotych kierowanym do mikrofirm oraz małych, średnich i dużych przedsiębiorstw @Grupa_PFR dla Firm i Pracowników #Pekao #PFR

Klienci reprezentujący firmy z segmentu mikro oraz MŚP będą mogli wypełnić wniosek o subwencję z programu Tarcza Finansowa PFR w 17 bankach.

PKO BP udostępni pomoc finansową PFR poprzez iPKO lub iPKO biznes

Firmy mikro-, małe i średnie (MŚP) będą mogły składać wniosek o subwencję finansową z Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) z pomocą systemów bankowości elektronicznej iPKO lub iPKO biznes, podał bank PKO BP.

– Pandemia COVID-19 zaskoczyła cały świat i doprowadziła do spadku aktywności gospodarczej w skali nie widzianej od pokoleń. Po pierwszym etapie walki z wirusem, przechodzimy do kolejnego – poszukiwania stabilizacji w nowych warunkach. Dla gospodarki, ważnym źródłem stabilizacji będzie Tarcza Finansowa PFR o wartości 100 mld zł.

PKO Bank Polski włączył się w prace nad systemem dystrybucji tych środków za pośrednictwem bankowości elektronicznej i udostępnia przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o wsparcie.

Mam nadzieję, że dzięki systemowi wspierającemu sprawne przekazywanie subwencji, uda się nam wspólnie ocalić więcej firm i tworzonych przez nie miejsc pracy – powiedział prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, cytowany w komunikacie.

Bank Pekao SA: formularz na Pekao24 lub PekaoBiznes24

Między innymi w Pekao SA. Warunkiem zgłoszenia się do programu jest odnotowanie spadku przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego w porównaniu do poprzedniego miesiąca bądź analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

Czytaj także: Tarcza finansowa: PFR i banki uruchomią obsługę wniosków o subwencje dla mikro-, małych i średnich firm >>>

– Wprowadzenie Tarczy Finansowej PFR pomoże naszym klientom w utrzymaniu płynności i wesprze ich w sytuacji kryzysu, z którym się mierzymy. Wnioskowanie o subwencję finansową jest dla klienta łatwe i wygodne - wystarczy zalogować się do bankowości elektronicznej Pekao24 lub PekaoBiznes24 i wypełnić formularz. Bank po otrzymaniu informacji zwrotnej z PFR o przyznaniu subwencji, niezwłocznie poinformuje klienta i uzna jego rachunek kwotą subwencji – wskazuje Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A., odpowiedzialna za Pion MŚP.

ING Bank Śląski: poprzez system Moje ING oraz ING Business

Kolejnym bankiem, który za kilka dni rozpocznie przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców jest ING Bank Śląski.

Bank umożliwi klientom składanie wniosków o subwencje przez system bankowości internetowej: Moje ING dla mikro i małych firm oraz ING Business dla firm prowadzących pełną księgowość. Po poprawnym wypełnieniu i podpisaniu wniosku (wraz z umową) w systemie bankowości elektronicznej, zostaje on przesłany przez KIR do PFR, który podejmuje decyzję o przyznaniu subwencji lub odrzuceniu wniosku.

Informacja o decyzji jest przekazana w systemie bankowości elektronicznej. Bank po otrzymaniu środków z PFR przelewa przyznaną kwotę na rachunek firmowy - informuje Piotr Utrata, rzecznik prasowy ING Banku Śląskiego.

Szczegółowe informacje o programie i warunki ubiegania się o subwencje są dostępne na stronie www.ing.pl/pfr oraz stronach www.pfr.pl/tarcza oraz www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa lub pod numerem telefonu: 32 357 47 41 (w godzinach 8:00 – 20:00).

Nest Bank: pakiet informacji dla klientów już gotowy

Nest Bank jest również jednym z banków, które już wkrótce rozpoczną przyjmowanie wniosków w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla firm i pracowników.

– W trudnej sytuacji związanej z COVID-19 wszelkie formy wsparcia są szczególnie potrzebne mikro i małym przedsiębiorstwom. Jesteśmy bankiem wyspecjalizowanym w obsłudze tego sektora firm. Dlatego aktywnie uczestniczymy zarówno w Programie Tarcza Finansowa PFR, jak i pozostałych inicjatywach wpierających przedsiębiorców.

Nasi klienci będą mogli już wkrótce składać wnioski o wsparcie z Tarczy Finansowej PFR bezpośrednio w bankowości elektronicznej. Opracowaliśmy dla nich szczegółowy zbiór informacji, aby już dziś mogli się do tego przygotować – mówi Agnieszka Porębska-Kość, Członek Zarządu Nest Banku.

Wniosek o wsparcie będzie można złożyć wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej. Wszystkie informacje niezbędne do złożenia wniosku w Nest Banku można znaleźć: Nest Bank tarcza finansowa PFR.

W Banku Pocztowym wnioski już od 29 kwietnia

Tymczasem Bank Pocztowy już od jutra, 29 kwietnia rozpocznie przyjmowanie wniosków od swoich klientów- mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie wsparcia w
ramach Tarczy Finansowej PFR. Wnioski można
składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Pocztowego.

- W ekspresowym tempie zmodyfikowaliśmy naszą bankowość elektroniczną tak, by nasi klienci mogli korzystać z subwencji w ramach tarczy PFR. Jestem przekonany, że będzie to wydajna pomoc, która pozwoli zachować miejsca pracy oraz kontynuować działalność operacyjną wielu małym i średnim firmom. Szybka realizacja takiego programu i de facto wypłata środków jest możliwa dzięki  efektywnym programom uruchamianym systematycznie przez polski rząd, a także wysokiemu poziomowi informatyzacji wielu instytucji w Polsce, w tym sektora bankowego - komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego

Czytaj także: Koronawirus w Polsce: w realizacji tarczy finansowej PFR docelowo uczestniczyć mają wszystkie banki >>>

Idea Bank: wyłącznie poprzez system Bankowości Internetowej Idea Cloud

Idea Bank ustalił zasady współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju, w ramach której udostępni swoim klientom możliwość składania wniosków o wsparcie w ramach programu Tarcza Finansowa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dotkniętych skutkami stanu epidemii. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Bankowości Internetowej Idea Cloud.

O wsparcie będzie mógł ubiegać się każdy klient Idea Banku, który spełni warunki określone przez Polski Fundusz Rozwoju. Zgodnie z wytycznymi PFR, wnioski klientów o udzielenie wsparcia bank będzie przyjmował wyłącznie poprzez system Bankowości Internetowej Idea Cloud.

Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Bank zastrzega jednak, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

O terminie rozpoczęcia składania wniosków poinformuje odrębnym komunikatem. Szczegółowe informacje na temat warunków wzięcia udziału w programie znajdują się na stronie www.ideabank.pl/tarcza.

Proces wnioskowania o subwencję składa się z kilku etapów. Po poprawnym wypełnieniu formularza i podpisaniu wniosku w systemie Bankowości Internetowej zostanie wygenerowana umowa subwencji finansowej między Przedsiębiorcą i PFR.

Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia finansowania, wysokości wsparcia lub odmowy udzielenia pomocy podejmie PFR. Bank prosi klientów o podawanie we wnioskach aktualnych informacji, zgodnych z danymi w rejestrach publicznych. 

‒ Cieszymy się, że uczestniczymy w programie Tarcza Finansowa PFR, który skierowany jest do sektora mikrofirm oraz MŚP stanowiących trzon klientów naszego banku. Dzięki zaangażowaniu całego zespołu jesteśmy gotowi, aby uruchomić proces przyjmowania wniosków o dofinansowania.

Jesteśmy przekonani, że subwencje, które za pośrednictwem m.in. naszego banku przekaże klientom Polski Fundusz Rozwoju, pomogą im przetrwać bardzo trudny czas, jaki przechodzi polska gospodarka w związku ze stanem epidemii ‒ powiedział Jerzy Pruski, Prezes Idea Banku.

Credit Agricole: pomoc on-line w systemie CA24 eBank

Bank Credit Agricole włącza się w akcję pomocy przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku epidemii koronawirusa i w porozumieniu z Polskim Funduszem Rozwoju realizuje część zadań pomocowych w ramach Tarczy Finansowej. Mikro, małe i średnie firmy będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na preferencyjnych warunkach za pośrednictwem serwisu bankowości internetowej CA24 eBank.

– W obecnej kryzysowej sytuacji wiele firm stanęło przed koniecznością szybkiego pozyskania kapitału, który pozwoli im na utrzymanie płynności i regulowanie zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników.

Cieszę się, że nasz bank wspólnie z Polskim Funduszem Rozwoju oraz innymi bankami i instytucjami finansowymi włączył się w stworzenie systemu, który pozwoli na sprawne przekazanie pomocy tysiącom przedsiębiorców w całej Polsce – powiedział Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole.

Wnioski o przyznanie częściowo bezzwrotnych subwencji mogą złożyć przedstawiciele firm, które są klientami Credit Agricole. Wniosek oparty na oświadczeniu przedsiębiorcy, zostanie automatycznie zweryfikowany przez PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP).

Po potwierdzeniu tych informacji obliczona zostanie wysokość subwencji. Jeśli na podstawie dostępnych danych zostanie ona przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od PFR za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. W tej sytuacji subwencja będzie wypłacona w niższej wysokości, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji PFR.

Możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Całość procesu, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbywać się będzie on-line w systemie CA24 eBank. Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku warto zapoznać się również z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej PFR, a także na stronie:

https://www.credit-agricole.pl/tarcza-finansowa-pfr lub pod numerem telefonu: 71 35 49 035.

Santander BP:  dodatkowo udostępni specjalny serwis z kalkulatorem

Santander Bank Polska będzie przyjmował wnioski o pomoc finansową Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) poprzez bankowość internetową, podał bank. Bank udostępnia również specjalny serwis, na którym znajduje się m.in. kalkulator umożliwiający oszacowanie kwoty subwencji.

‒ Obecna, bezprecedensowa sytuacja gospodarcza, w której znalazły się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa wymaga nadzwyczajnych działań i szybkich, ponadstandardowych rozwiązań. Rozmawiamy z naszymi klientami, na bieżąco analizujemy ich sytuację płynnościową i wiemy, że liczy się dla nich każde wsparcie w utrzymaniu firmy.

Wkrótce, także przy udziale naszego banku, trafi do nich ogromny program pomocowy PFR, który pomoże utrzymać wiele firm i miejsc pracy. Nasi klienci za kilka dni będą mogli składać wnioski o subwencje w bankowości internetowej dla firm, z której na co dzień korzystają w naszym banku ‒ powiedział prezes Santander Bank Polska Michał Gajewski.

Bank będzie pośredniczyć w zawieraniu umowy z klientami i realizować wypłaty, a sam wniosek, odwołania i reklamacje będą rozpatrywane przez Polski Fundusz Rozwoju, podano także.

"Od 11 maja w bankowości internetowej dla firm możliwe będzie także złożenie odwołania (rozpatrywanego przez PFR), wnioskujący będzie miał na to 2 miesiące liczone od dnia wydania decyzji" ‒  podał bank.

W SGB wnioski przyjmowane od dzisiaj, 28 kwietnia

Od 28 kwietnia 2020 roku Banki Spółdzielcze SGB i SGB-Bank SA umożliwią dodatkowe finansowanie przedsiębiorstw w ramach rządowego programu wsparcia dla mikro, małych i średnich podmiotów gospodarczych - informuje Rafał Łopka z Biura Komunikacji i PR Spółdzielczej Grupy Bankowej.

Za pośrednictwem Banków Spółdzielczych SGB oraz SGB-Banku SA przedsiębiorcom będą wypłacane subwencje, które mogą zostać umorzone nawet do 75%. Kwalifikacje wniosków i wypłaty subwencji są obsługiwane wyłącznie za pośrednictwem systemów bankowości internetowej, co oznacza, że przedsiębiorca, aby móc złożyć wniosek w Programie musi być użytkownikiem bankowości internetowej.

– Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu wielu osób umożliwiamy Klientom Banków Spółdzielczych SGB ubieganie się o dofinansowanie w ramach Tarczy Finansowej PFR. Tempo prac było szalone, ale podjęliśmy to wyzwanie – mówi Mirosław Skiba, prezes SGB-Banku SA.

– W tej trudnej sytuacji nie zostawiamy mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich firm. Banki Spółdzielcze SGB zawsze stawiały na partnerskie relacje, a Klienci naszych banków mogą, w takim samym stopniu jak banków komercyjnych, skorzystać ze środków pomocowych. Bankowość Spółdzielcza zawsze była blisko swoich Klientów, dlatego tym bardziej w tych ciężkich czasach chcemy, aby Klienci mogli złapać oddech i mniej martwić się o niepewne jutro - dodaje prezes SGB-Banku.

Bank Ochrony Środowiska: specjalny formularz aplikacyjny

BOŚ rozpocznie przyjmowanie wniosków o subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) w ciągu kliku najbliższych dni. W bankowości elektronicznej udostępni on specjalny formularz aplikacyjny będący odpowiednikiem wniosku subwencyjnego.

Klienci Banku Ochrony Środowiskaz sektora MŚP będą mogli składać za jego pośrednictwem wnioski o wsparcie finansowe oferowane w ramach Tarczy Finansowej PFR. Bank jest pośrednikiem Polskiego Funduszu Rozwoju w zawieraniu z firmami na jego rzecz umów subwencji finansowych.

– Uczestniczymy w każdej możliwej formie wsparcia dla przedsiębiorców. Obsługę Tarczy Finansowej traktujemy priorytetowo - jako nasz obowiązek. Zapewnienie płynności finansowej rodzimych firm to kluczowy krok w kierunku ich utrzymania na rynku. Wdrożone przez Polski Funduszu Rozwoju rozwiązania w znaczącym stopniu ograniczą gospodarcze skutki pandemii – mówi Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4%, 6% lub 8% sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). 75% subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25% pod warunkiem kontynuacji działalności, 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia. Firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Wniosek subwencyjny będzie można składać przez bankowość elektroniczną iBoss24.

Alior Bank: wnioski poprzez Alior Online oraz BusinessPro

Klienci Alior Banku posiadający rachunek firmowy już wkrótce będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Firm i Pracowników. Za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej Alior Online oraz BusinessPro o wsparcie z programu pomocowego będą mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy oraz właściciele firm z sektora MŚP.

Przystąpienie do nowego programu PFR jest kolejnym działaniem, jakie Alior Bank podjął, by wesprzeć przedsiębiorców zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii.

– Poprzez zaangażowanie Alior Banku w program Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju chcemy wspierać przedsiębiorców w walce z ekonomicznymi skutkami pandemii koronawirusa. Możliwość wnioskowania o dotacje w naszej bankowości internetowej to wygodny i szybki sposób na uzyskanie finansowego wsparcia dla mikro, małych i średnich firm.

Liczę na to, że dzięki współpracy z PFR w tym projekcie, przyczynimy się do utrzymania ciągłości wielu polskich biznesów, a przez to zachowania jak największej liczby miejsc pracy – mówi prezes Alior Banku Krzysztof Bachta.

Program Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to kolejne działanie, które Alior Bank podjął w ostatnich tygodniach, by wesprzeć polskich przedsiębiorców. Aby zminimalizować zagrożenie zakażenia koronawirusem, bank zapewnia klientom bezpieczne, zdalne metody kontaktu za pośrednictwem kanałów cyfrowych, bez konieczności wizyty w placówce. Wykorzystuje do tego podpis kwalifikowany.

Wymiana dokumentów może się odbywać poprzez e-maila lub bankowość elektroniczną BusinessPro. Alior Bank udostępnił także możliwość odroczenia spłaty rat kredytów. Klient może wnioskować o przesunięcie spłaty pełnej raty o 3 miesiące lub raty kapitałowej o 6 miesięcy. Wszystkie wnioski są sukcesywnie rozpatrywane.

BNP Paribas BP: wszystkie formalności poprzez bankowość online

BNP Paribas Bank Polska będzie jedną z instytucji, zapewniających obsługę programu tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR). Wnioski o subwencję będzie można w systemie bankowości elektronicznej.

‒ Nasz bank znalazł się w gronie instytucji, które zapewnią obsługę programu. Cieszymy się, że również w ten sposób będziemy pomagać naszym klientom. Wszystkie formalności będą mogli przeprowadzić w systemie bankowości elektronicznej BNP Paribas.

Poprzez bankowość online, przedstawiciel klienta będzie mógł wypełnić wniosek, złożyć wymagane oświadczenia, podpisać umowę i odebrać decyzję PFR. Przyznane środki trafiają na konto firmy prowadzone w naszym banku ‒ powiedział wiceprezes BNP Paribas odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i bankowość MŚP Jerzy Śledziewski.

"Pomoc adresowana jest do polskich firm - z rezydencją podatkową w Polsce i tutaj rozliczających podatki za ostatnie 2 lata obrotowe. Muszą to być przedsiębiorstwa, które na koniec 2019 roku prowadziły działalność i nie zalegały z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie społeczne. Przy czym nie może być otwarte wobec nich postępowanie upadłościowe, likwidacyjne ani restrukturyzacyjne" - podał BNP.

Źródło: PAP BIZNES, aleBank.pl
Udostępnij artykuł: