Kolejne biuro usług płatniczych pod lupą KNF

Prawo i regulacje / Z rynku

Biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu nie przekazuje środków pieniężnych otrzymanych od klientów, takie sygnały docierają do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, poinformowała KNF w piątek.

Komputer i karta płatnicza
For. Pixabay.com

Biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu nie przekazuje środków pieniężnych otrzymanych od klientów, takie sygnały docierają do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, poinformowała KNF w piątek.

#KNF: biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel #WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu nie przekazuje środków pieniężnych otrzymanych od klientów @uknf

"Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że otrzymuje od klientów biura usług płatniczych działającego pod firmą Tomasz Wróbel WROS z siedzibą w Nowym Tomyślu (64-300) przy ul. Wincentego Witosa 4 (nr podmiotu w Elektronicznym Rejestrze Usług Płatniczych: BP595/2012) informacje o nieprawidłowym działaniu tego przedsiębiorcy w zakresie świadczonych usług płatniczych, tj. poprzez niewykonywanie bądź nienależyte wykonywanie usługi przekazu środków pieniężnych otrzymanych od klientów", czytamy w komunikacie KNF.Wobec tego Komisja zdecydowała się na podjęcie w stosunku do tego biura działań, "zgodnie z posiadanymi kompetencjami".

Szkody można zgłaszać ubezpieczycielowi

Jak przypomina KNF, "biuro usług płatniczych na podstawie art. 125 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2003 z późn. zm. – dalej „ustawa o usługach płatniczych”) jest zobowiązane do ochrony środków pieniężnych otrzymanych od użytkowników, w tym za pośrednictwem agenta lub innego dostawcy, w celu wykonania transakcji płatniczych. Obowiązek ten biuro usług płatniczych wykonuje m.in. przez zawarcie umowy ubezpieczenia z zakładem ubezpieczeń. Biuro usług płatniczych działające pod firmą Tomasz Wróbel WROS posiada umowę ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej biur usług płatniczych, zawartą z Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu (polisa nr 23479665) z okresem ubezpieczenia od 9 maja 2017 r. do 8 maja 2018 r. Szkody wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania usługi przekazu środków pieniężnych otrzymanych od klientów mogą być zgłaszane bezpośrednio ubezpieczycielowi zgodnie z instrukcją na stronie https://www.concordiaubezpieczenia.pl/zglos-szkode.html."Ewentualne problemy związane z likwidacją omawianych szkód można zgłaszać również do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wcześniej w czwartek KNF poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych innego biura usług płatniczych - Homapay, które również nie przekazywało zleconych mu przez klientów przelewów płatniczych.W tamtym przypadku UKNF złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych, tj. prowadzenie nieuprawnionej działalności w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego.
Udostępnij artykuł: