Kolejne emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego

Z rynku

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Ostateczna wycena wyniosła 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap, a kupon 0,75 proc. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Bank wyszedł na rynek z marżą wysokości 80bps, która w trakcie budowania książki popytu została obniżona o 15 punktów bazowych. Dzięki temu bank mógł osiągnąć atrakcyjną marżę, stanowiącą bardzo korzystny benchmark dla jego wyceny kredytowej.

PKO Bank Polski uplasował papiery o zapadalności 4 lata. Środki pozyskane z emisji stanowią uzupełnienie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także pozwalają na dywersyfikację tych źródeł. Popyt ze strony inwestorów przekroczył 1,8 mld EUR. Inwestorzy złożyli 151 zapisów, 98 proc. z nich pochodziło od inwestorów europejskich.

– Dzisiejsza emisja to niezaprzeczalny sukces PKO Banku Polskiego i potwierdzenie, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez inwestorów, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku długu. Korzystając ze sprzyjających warunków rynkowych kolejny raz uzyskaliśmy bardzo satysfakcjonujące warunki cenowe dążąc do jeszcze bardziej optymalnej i efektywnej struktury naszego bilansu w zakresie pozyskiwania płynności w walutach obcych po atrakcyjnym koszcie finansowym. Cena pozyskanych środków wyniosła zaledwie 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+65bp) i jest tym samym o 50bp tańsza niż poprzednia, najtańsza emisja pozyskana przed PKO Bank Polski w przeszłości. Skutecznie wykorzystaliśmy szansę, jaką stworzyła pozytywna ocena ze strony rynku, zarówno działań PKO Banku Polskiego, jak i perspektyw polskiej gospodarki – podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości korporacyjnej i  inwestycyjnej.

Aranżerami emisji były banki: Citigroup, BNP Paribas, Santander i Goldman Sachs. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu i równolegle na GPW w Warszawie.

Emisja ta jest pierwszą w ramach nowego, otwartego w maju 2017 roku, programu EMTN na łączną kwotę 3 mld euro. W ramach programu możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich oraz polskich złotych. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku.

Wstępny rating programu EMTN, przyznany przez agencję Moody’s dla papierów emitowanych w ramach tego programu, został określony na poziomie A3 dla długu niezabezpieczonego (Senior Notes) oraz P-2 dla długu krótkoterminowego.

PKO Bank Polski jest obecny na rynkach zagranicznych z emisjami długu od 2010roku – w tym okresie uplasował emisje w EUR na kwotę ponad 1,2 mld EUR, w USD na kwotę 1 mld USD i CHF na kwotę 750 mln CHF. Powodzenie tych emisji potwierdza wysoką wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego.

Na rynku europejskiego długu obecny jest także PKO Bank Hipoteczny, który w 2016 roku wyemitował pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a w marcu 2017 roku uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro w ramach międzynarodowego programu emisji listów zastawnych, które mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: