Kolejne emisja euroobligacji PKO Banku Polskiego

Z rynku

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Ostateczna wycena wyniosła 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap, a kupon 0,75 proc. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Bank wyszedł na rynek z marżą wysokości 80bps, która w trakcie budowania książki popytu została obniżona o 15 punktów bazowych. Dzięki temu bank mógł osiągnąć atrakcyjną marżę, stanowiącą bardzo korzystny benchmark dla jego wyceny kredytowej.

PKO Bank Polski wyemitował euroobligacje na kwotę 750 mln euro. Ostateczna wycena wyniosła 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap, a kupon 0,75 proc. Emisja została przeprowadzona w sprzyjających warunkach rynkowych, przy dużym popycie ze strony inwestorów. Bank wyszedł na rynek z marżą wysokości 80bps, która w trakcie budowania książki popytu została obniżona o 15 punktów bazowych. Dzięki temu bank mógł osiągnąć atrakcyjną marżę, stanowiącą bardzo korzystny benchmark dla jego wyceny kredytowej.

PKO Bank Polski uplasował papiery o zapadalności 4 lata. Środki pozyskane z emisji stanowią uzupełnienie stabilnych, długoterminowych źródeł finansowania w walutach obcych, a także pozwalają na dywersyfikację tych źródeł. Popyt ze strony inwestorów przekroczył 1,8 mld EUR. Inwestorzy złożyli 151 zapisów, 98 proc. z nich pochodziło od inwestorów europejskich.- Dzisiejsza emisja to niezaprzeczalny sukces PKO Banku Polskiego i potwierdzenie, że jesteśmy bardzo dobrze postrzegani przez inwestorów, zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym rynku długu. Korzystając ze sprzyjających warunków rynkowych kolejny raz uzyskaliśmy bardzo satysfakcjonujące warunki cenowe dążąc do jeszcze bardziej optymalnej i efektywnej struktury naszego bilansu w zakresie pozyskiwania płynności w walutach obcych po atrakcyjnym koszcie finansowym. Cena pozyskanych środków wyniosła zaledwie 65 punktów bazowych powyżej średniej stawki swap (MS+65bp) i jest tym samym o 50bp tańsza niż poprzednia, najtańsza emisja pozyskana przed PKO Bank Polski w przeszłości. Skutecznie wykorzystaliśmy szansę, jaką stworzyła pozytywna ocena ze strony rynku, zarówno działań PKO Banku Polskiego, jak i perspektyw polskiej gospodarki - podkreśla Jakub Papierski, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego odpowiedzialny za obszar bankowości korporacyjnej i  inwestycyjnej.

Aranżerami emisji były banki: Citigroup, BNP Paribas, Santander i Goldman Sachs. Obligacje notowane będą na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu i równolegle na GPW w Warszawie.Emisja ta jest pierwszą w ramach nowego, otwartego w maju 2017 roku, programu EMTN na łączną kwotę 3 mld euro. W ramach programu możliwa będzie emisja niezabezpieczonych euroobligacji typu senior oraz obligacji podporządkowanych w euro, dolarach amerykańskich, frankach szwajcarskich oraz polskich złotych. Środki uzyskane z emisji euroobligacji zostaną przeznaczone na cele związane z ogólną działalnością biznesową banku.

Wstępny rating programu EMTN, przyznany przez agencję Moody's dla papierów emitowanych w ramach tego programu, został określony na poziomie A3 dla długu niezabezpieczonego (Senior Notes) oraz P-2 dla długu krótkoterminowego.PKO Bank Polski jest obecny na rynkach zagranicznych z emisjami długu od 2010roku – w tym okresie uplasował emisje w EUR na kwotę ponad 1,2 mld EUR, w USD na kwotę 1 mld USD i CHF na kwotę 750 mln CHF. Powodzenie tych emisji potwierdza wysoką wiarygodność kredytową PKO Banku Polskiego.Na rynku europejskiego długu obecny jest także PKO Bank Hipoteczny, który w 2016 roku wyemitował pierwszą w historii polskiego rynku benchmarkową emisję listów zastawnych denominowanych w euro o wartości nominalnej 500 mln euro, a w marcu 2017 roku uplasował listy zastawne o wartości 500 mln euro w ramach międzynarodowego programu emisji listów zastawnych, które mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: