Kolejne firmy w porozumieniu regresowym

Finanse i gospodarka

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że do porozumienia zakładów ubezpieczeń w sprawie wzajemnego uznawania roszczeń regresowych przystępują nowi ubezpieczyciele:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" TUiR Partner S.A. Link4 TU S.A.

Polska Izba Ubezpieczeń informuje, że do porozumienia zakładów ubezpieczeń w sprawie wzajemnego uznawania roszczeń regresowych przystępują nowi ubezpieczyciele:Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" TUiR Partner S.A. Link4 TU S.A.

Obecnie porozumienie regulujące wzajemne uznawanie roszczeń regresowych w ubezpieczeniach komunikacyjnych obejmie już 22 zakłady ubezpieczeń, których udział w rynku ubezpieczeń komunikacyjnych wynosi łącznie ponad 94% (dane KNF na dzień 30.06.2011).

Ustalenia Aneksu nr 2, dzięki doświadczeniom dwuletniego funkcjonowania Umowy, rozszerzają jej zapisy o refundację kosztów wynajmu pojazdu zastępczego oraz umożliwiają określenie odpowiedzialności cywilnej na podstawie Katalogu Zdarzeń Drogowych. W celu usprawnienia wykorzystania Katalogu, Polska Izba Ubezpieczeń prowadzi prace nad udostępnieniem zakładom ubezpieczeń - sygnatariuszom porozumienia, specjalnej aplikacji, której budowa jest już w końcowej fazie. Dzięki porozumieniu podpisanemu przez 22 ubezpieczycieli, sytuacje związane z regresami rozwiązywane będą - z korzyścią dla klientów - szybciej. Z kolei zakłady ubezpieczeń szybciej i taniej będą mogły rozpatrywać wnioski, związane z uznawaniem regresów.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: