Kolejne regulacje UOKiK, to mniej nowych mieszkań w małych miastach?

Inwestycje / Multimedia / Nieruchomości

Zdaniem Michała Sapoty prezesa HRE Investments, nadmierne regulowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasad funkcjonowania firm deweloperskich może doprowadzić do upadku mniejszych deweloperów, co będzie miało negatywny wpływ na lokalne samorządy i sytuację życiową mieszkańców małych oraz średnich miast.

Michał Sapota, HRE Investments
Michał Sapota, HRE Investments

Zdaniem Michała Sapoty prezesa HRE Investments, nadmierne regulowanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zasad funkcjonowania firm deweloperskich może doprowadzić do upadku mniejszych deweloperów, co będzie miało negatywny wpływ na lokalne samorządy i sytuację życiową mieszkańców małych oraz średnich miast.

#MichałSapota: Deweloperzy w mniejszych miastach mogą zmian regulacyjnych wprowadzanych z inicjatywy #UOKiK nie wytrzymać i w efekcie nie będą w stanie ukończyć już rozpoczętych inwestycji @HeritagePolska

Szczególnie szkodliwe dla małych deweloperów jest proponowane przez UOKiK wprowadzenie deweloperskiego funduszu gwarancyjnego, na który mają się składać wszystkie firmy działające w tej branży – uważa Michał Sapota prezes HRE Investments.Jego zdaniem składki na fundusz mocno dotkną mniejsze firmy deweloperskie. Będą to dla nich dodatkowe koszty.

Podobnie ewentualny zakaz lub istotne ograniczenie używania otwartych rachunków powierniczych zmusi je do pokrywania kosztów budowy z własnych środków lub z kredytu, a nie ze środków klientów.Michał Sapota mówi wprost: Deweloperzy w mniejszych miastach mogą zmian regulacyjnych wprowadzanych z inicjatywy UOKiK nie wytrzymać. W efekcie nie będą w stanie ukończyć już rozpoczętych inwestycji.

Jak zauważa prezes HRE Investments, w tej chwili problemem w mniejszych miastach nie jest brak pracy, ale brak nowych mieszkań. Jeśli upadną mali deweloperzy nie będzie miał kto budować w mniejszych miastach.Upłynie kilkanaście lat zanim program Mieszkanie Plus obejmie całą Polskę. W tym czasie małe miasta wyludnią się – zauważa Michał Sapota.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: