Zaskakująco dobre dane z przemysłu; GUS: produkcja sprzedana w górę aż o 16,7 proc. rdr w grudniu

Gospodarka

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 16,7% r/r w grudniu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,9%.

Wykres gospodarczy
Fot. stock.adobe.com/ABC Vector

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych wzrosła o 16,7% r/r w grudniu 2021 r., poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 2,9%.

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w grudniu 2021 r. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 13,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu 2020 r. i o 0,2% niższym w porównaniu z listopadem 2021 r." - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Przemysł bije rekordy >>>

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w grudniu 2021 r. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Najbardziej zwiększyła się produkcja dóbr związanych z energią – o 39,4%. W mniejszym stopniu zwiększyła się produkcja dóbr zaopatrzeniowych – o 17,6%,dóbr inwestycyjnych – o 12,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 7,7% oraz dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 7,2%, podano także.

Czytaj także: Ekonomiści: dane GUS za grudzień pokazały mocno rozpędzoną gospodarkę, którą trzeba schładzać; kolejne podwyżki stóp procentowych niemal pewne?

Konsensus rynkowy to wzrost produkcji przemysłowej w ujęciu rocznym o 13%.

W okresie styczeń-grudzień ub.r. produkcja sprzedana przemysłu była o 14,9% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 1%, podał też Urząd.

Produkcja przemysłowa wzrosła rdr w 30 z 34 działów przemysłu

Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym) w grudniu 2021 r., poinformował GUS.

"Według wstępnych danych w grudniu 2021 r., w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 30 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji metali - o 42,7%, chemikaliów i wyrobów chemicznych - o 33,8%, napojów - o 22,1%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 23,3%, w produkcji papieru i wyrobów z papieru - o 21,7%, wyrobów z metali - o 18,5%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 17%" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: Dwucyfrowy wzrost płac i produkcji przemysłowej >>>

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2020 r., wystąpił w 4 działach, w tym w produkcji odzieży - o 9,7%, podał Urząd.

"W porównaniu z listopadem 2021 r., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w grudniu 2021 r. odnotowano w 20 działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 14,5%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny - o 14,4%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych - o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep - o 13%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 11,2%, w produkcji metali - o 10,1%, wyrobów z metali - o 8,8%" - czytamy dalej.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z listopadem 2021 r., wystąpił w 13 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń - o 51,3%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego - o 19,6%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 17%, w produkcji pozostałego sprzętu transportowego - o 13,5%, w produkcji maszyn i urządzeń - o 9,4%.

Ceny producentów wzrosły o 14,2 proc. rdr

Ceny producentów wzrosły w grudniu ub.r. o 14,2% r/r, zaś w ujęciu miesięcznym zwiększyły się o 0,8%, podał GUS.

"Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2021 r. wzrosły w stosunku do listopada 2021 r. o 0,8%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku - o 14,2%" - czytamy w komunikacie.

Spośród działów przetwórstwa przemysłowego w grudniu 2021 r. w stosunku do miesiąca poprzedniego najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych, podał GUS.

GUS podał też, że w grudniu 2021 r. ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 7,6% r/r, a w porównaniu z listopadem - o 1%.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: