Kolejni bankowcy tuż przed ważnym egzaminem

Bankowość spółdzielcza

Już jutro, w sobotę 12 października 2019 r., 25 pracowników Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej przystąpi do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E.

Bank-Spóldzielczy-Ziemi-Kaliskiej - print screen strony www banku
Fot. aleBank.pl

Już jutro, w sobotę 12 października 2019 r., 25 pracowników Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej przystąpi do egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E.

#GrzegorzPoniatowski: Przez cały czas realizacji programu Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E nasz bank aktywnie współpracował z ZBP #SGB #BankSpółdzielczyZiemiKaliskiej #EuropejskiCertyfikatBankowcaEFCB3E #ZBP

Pozytywny wynik testu stanowi niezbędny warunek uzyskania stopnia zawodowego Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Certyfikaty ZBP dla bankowców spółdzielczych

Lokalne instytucje finansowe tradycyjnie już wyróżniają się pośród uczestników Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Podczas kolejnych uroczystości wręczenia Certyfikatów ZBP to właśnie spółdzielcy stanowią pokaźną część laureatów, a wiele banków konsekwentnie szkoli całą załogę lub jej przeważającą część.W tej grupie liderów znajduje się bez wątpienia Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej.Prezes tej instytucji, Grzegorz Poniatowski przypomina, że jeszcze kilka lat temu wszyscy pracownicy banku mogli potwierdzić swoje kompetencje zawodowe stosownym certyfikatem.− Sytuacja zmieniła się w związku z wymianą pokoleniową, z którą mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. Spora część załogi odeszła na emeryturę, w ich miejsce zatrudniliśmy wielu nowych, którzy  nie mają dużego doświadczenia w bankowości i nie uczestniczyli w szkoleniach – podkreślił Grzegorz Poniatowski.

Aby utrzymać wysoki poziom kompetencji i kwalifikacji załogi, zarząd banku podjął decyzję o objęciu programem edukacyjnym większej grupy zatrudnionych.− W realizacji tego zadania wspomogło nas dofinansowanie z Urzędu Pracy, dzięki któremu możliwe było przeszkolenie za jednym razem 25 osób – dodał prezes banku.

Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E

Zajęcia, realizowane przez poznański Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji, odbywały się na przestrzeni minionych dziewięciu miesięcy i prowadzone były w formie kilkunastu dwudniowych spotkań.Efekty szkolenia potwierdzi egzamin, który odbędzie się w sobotę, 12 października br., w oddziale Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej w Liskowie. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik i dysponują co najmniej dwuletnim stażem pracy w bankowości, będą mogły otrzymać stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Wiedzę i kompetencje bankowców weryfikować będzie komisja egzaminacyjna powołana przez prezesa ZBP Krzysztofa Pietraszkiewicza, który przyjedzie do oddziału w Liskowie.Grzegorz Poniatowski podkreśla, iż przez cały czas realizacji programu bank aktywnie współpracował ze Związkiem Banków Polskich.− Byłem w stałym kontakcie z dyrektorem Mariuszem Zygierewiczem, na bieżąco wymienialiśmy informacje dotyczące przebiegu i realizacji szkolenia – przypomniał prezes banku.Zapewnił on jednocześnie, iż działania edukacyjne skierowane do załogi będą kontynuowane.− Część spośród nowych pracowników nie uczestniczyła jeszcze w szkoleniu w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych. Mam nadzieję, iż osoby te również będą poddane kolejnym cyklom szkoleniowym – dodał Grzegorz Poniatowski.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: