Kolejny kwartał rekordowej aktywności na rynku IPO w Europie i na świecie. Silny spadek pozycji Warszawy w rankingu giełd europejskich

Raporty

.Aktywność na rynku pierwszych ofert publicznych (Inital Public Offering - IPO) w Europie w trzecim kwartale jest tradycyjnie niższa niż w drugim z uwagi na sezon wakacyjny. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano ponaddwukrotny wzrost wartości IPO (z 3,0 mld euro do 6,6 mld euro). Większość ofert miała miejsce w lipcu. 

.Aktywność na rynku pierwszych ofert publicznych (Inital Public Offering - IPO) w Europie w trzecim kwartale jest tradycyjnie niższa niż w drugim z uwagi na sezon wakacyjny. Jednak w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku odnotowano ponaddwukrotny wzrost wartości IPO (z 3,0 mld euro do 6,6 mld euro). Większość ofert miała miejsce w lipcu. 

  • Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie sytuacja jest diametralnie odmienna - kolejny kwartał z rzędu utrzymuje się niska aktywność na rynku ofert pierwotnych, za sprawą reformy OFE, braku dużych prywatyzacacji oraz ogólnego odpływu kapitału z rynków wschodzących. W konsekwencji GPW zajęła dopiero siódme miejsce pod względem wartości ofert wśród giełd europejskich. Z kolei na piąte miejsce wysunęła się giełda w Bukareszcie dzięki ofercie prywatyzacyjnej spółki Electrica o wartości 444 mln euro.
  • Największą wartość IPO odnotowano jak zwykle w Londynie - 23 oferty o łącznej wartości 1,9 mld euro - tyle samo, co w trzecim kwartale 2013 roku.
  • Już po zakończeniu kwartału, w październiku bieżącego roku, miało miejsce kilka ofert o łącznej wartości 4,3 mld euro.
  • Należy oczekiwać, że łączna wartość ofert na rynku IPO w ostatnim kwartale 2014 roku przekroczy tę z ostatnich trzech miesięcy 2013 roku, tj. 15 mld euro.

141012.aktywnosc.01.404

*Z wyłączeniem IPO na giełdach w Stambule i Bukareszcie
** Z wyłączeniem opcji nadsubskrypcji

Jak wynika z najnowszego kwartalnego raportu IPO Watch Europe przygotowanego przez firmę doradczą PwC, łączna wartość ofert pierwotnych w Europie w zazwyczaj spokojniejszym (ze względu na okres letni) trzecim kwartale bieżącego roku wyniosła 6,6 mld euro. Stanowi to ponaddwukrotny wzrost w porównaniu z trzecim kwartałem 2013 roku (3,0 mld euro), głównie za sprawą przeprowadzonych w lipcu trzech ofert - NN Group w Holandii (1,5 mld euro, sektor finansowy), FinecoBank we Włoszech (673 mln euro, sektor bankowy) oraz spółki Logista w Hiszpanii (606 mln euro, działalność logistyczna).

Łączna wartość wszystkich ofert w Europie od początku 2014 roku (40,3 mld euro) wzrosła blisko czterokrotnie w porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2013 roku (11,7 mld euro). W okresie tym nastąpił również wzrost liczby debiutów - 209 względem 173 w pierwszych dziewięciu miesiącach ubiegłego roku.

konieczny.tomasz.pwc.01.150x211Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki rynku pierwotnego w Europie:

"Pomimo ciągle niepewnej sytuacji geopolitycznej, w szczególności na Ukrainie i Bliskim Wschodzie, europejski rynek pierwszych ofert publicznych poradził sobie zdecydowanie lepiej niż w trzecim kwartale 2013 roku. Optymizmem napawa również początek bieżącego kwartału - jeżeli aktywność wśród spółek planujących debiut na giełdzie utrzyma się, to w ostatnim kwartale należy oczekiwać przekroczenia łącznej wartości IPO odnotowanej w analogicznym okresie 2013 roku, tj. 15 mld euro."

Zdecydowana większość łącznej wartości ofert na rynkach europejskich (ponad 70%) w minionym kwartale przypadła na giełdy w Londynie, Amsterdamie oraz Mediolanie.

W ujęciu globalnym rynek IPO wykazuje najwyższą aktywność w historii publikacji raportu IPO Watch - w ciągu dziewięciu miesięcy bieżącego roku odnotowano łączną wartość ofert wynoszącą aż 137 mld euro. Najlepsze wyniki osiągnęły giełdy w Stanach Zjednoczonych, gdzie w minionym kwartale miały miejsce pierwsze oferty publiczne o łącznej wartości 28,7 mld euro, a w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku - 52,4 mld euro. Największym IPO była oferta spółki Alibaba (22 mld euro).

Na giełdzie w Warszawie w minionym kwartale miało miejsce zaledwie 10 IPO (trzy na rynku głównym i siedem na rynku NewConnect) o łącznej wartości 161 mln euro. Tym samym pomimo świetnej koniunktury na rynkach światowych, na polskiej giełdzie wciąż utrzymuje się niska aktywność. Największym IPO w Warszawie była oferta spółki Alumetal (71 mln euro), na drugim miejscu uplasowało się IPO spółki Torpol (44 mln euro), a trzecie miejsce na podium przypadło spółce Altus TFI (42 mln euro). Na rynku alternatywnym NewConnect największą ofertą było IPO spółki Boruta-Zachem (2,6 mln euro), a na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki Zakłady Mięsne Mysław (0,9 mln euro).

Filip Gorczyca, starszy menedżer w zespole ds. rynków kapitałowych PwC, w następujący sposób skomentował wyniki i perspektywy rynku pierwotnego w Warszawie:

"Po wielu latach w czołówce rankingu najaktywniejszych giełd europejskich, warszawska GPW spadła na dalszą pozycję i nic nie zapowiada jej rychłego powrotu do grona liderów. Co symboliczne, zarówno w minionym kwartale, jak i w całym okresie pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku, w statystykach łącznej wartości ofert pierwotnych na naszym kontynencie uplasowała się za giełdą rumuńską. Stanowi to pierwszy przypadek w historii naszego raportu, gdy Warszawa nie dzierży palmy pierwszeństwa w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W sukcesie giełdy w Bukareszcie jest silny polski akcent, gdyż od ponad roku jej prezesem jest były szef giełdy warszawskiej Ludwik Sobolewski. Wprawdzie ten statystyczny sukces jest wyłącznie wynikiem jednej dużej oferty prywatyzacyjnej przeprowadzonej przez rząd rumuński, niemniej stanowi kolejny sygnał dla naszego rynku, iż bez podjęcia zdecydowanych działań marzenie o Warszawie jako centrum finansowym regionu może pozostać mrzonką. Po niekorzystnych dla rynku kapitałowego zmianach w OFE i w obliczu braku możliwości oparcia dalszego rozwoju naszej giełdy o duże oferty prywatyzacyjne, nowe władze GPW powinny postawić na daleko idące zmiany jakościowe. Zwłaszcza, że odnotowywane w ostatnim czasie liczne nieprawidłowości i przypadki niewypłacalności emitentów na rynku długu Catalyst dały kolejny dowód na to, że pod względem jakości i standardów panujących na naszym rynku jest bardzo wiele do zrobienia".

Najbardziej aktywne sektory:
141012.aktywnosc.sektorow.01.408

* Z wyłączeniem opcji nadsubskrybcji
** Z wyłączeniem IPO o wartości poniżej 5 mln dolarów

Dodatkowe informacje

1. Bieżąca i poprzednie edycje IPO Watch Europe są dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne są również podsumowania roczne za lata 2004-2013.

2. O IPO Watch Europe

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (włączając w to giełdy w Austrii, Belgii, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Niemczech, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i we Włoszech) i jest publikowany kwartalnie. Opcje nadsubskrypcji ("greenshoe offerings"), debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwotną ofertę publiczną oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w zakresie jednej giełdy nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 lipca do 30 września 2014 roku i został sporządzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, są dołączone do niniejszej informacji prasowej.

3. O współtworzących raport

Raport został opracowany przez zespół ds. rynków kapitałowych PwC. Specjaliści ds. rynków kapitałowych PwC świadczą pełen zakres usług w zakresie transakcji na rynkach kapitałowych. Usługi te obejmują przygotowanie do oferty publicznej oraz całościową obsługę doradczą transakcji, w tym doradztwo finansowe, doradztwo prawne i doradztwo podatkowe. Dom Maklerski PricewaterhouseCoopers Securities S.A., posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych, zapewnia usługi podmiotu oferującego akcje.

Źródło: PwC

Udostępnij artykuł: