Komentarz do raportu „Digital Trends 2013” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte

Komentarze ekspertów

Płatności mobilne mogą przyczynić się do wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych, które dziś nadal stanowią niespełna 20 proc. wszystkich transakcji realizowanych na polskim rynku. Jednym z warunków upowszechnienia tej formy płatności jest wypracowanie uniwersalnego rozwiązania umożliwiającego sprawną i bezpieczną  obsługę transakcji oraz pozyskanie jak najszerszej sieci punktów akceptujących takie płatności.

Płatności mobilne mogą przyczynić się do wzrostu liczby transakcji bezgotówkowych, które dziś nadal stanowią niespełna 20 proc. wszystkich transakcji realizowanych na polskim rynku. Jednym z warunków upowszechnienia tej formy płatności jest wypracowanie uniwersalnego rozwiązania umożliwiającego sprawną i bezpieczną  obsługę transakcji oraz pozyskanie jak najszerszej sieci punktów akceptujących takie płatności.

W październiku 2013 r. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. zawarła porozumienie z sześcioma bankami, które z inicjatywy PKO Banku Polskiego zainicjowały współpracę nad budową jednolitego standardu płatności mobilnych. Udział KIR S.A. w międzybankowym porozumieniu pozwoli na wykorzystanie wieloletniego doświadczenia Izby w świadczeniu usług dla banków, a  zastosowanie istniejących systemów KIR S.A. może znacznie przyspieszyć proces budowy nowego systemu płatności mobilnych.

Dla klienta udostępnienie jednolitego standardu będzie oznaczało wygodną realizację płatności, niezależnie od tego, w którym banku ma rachunek i przez jakiego agenta rozliczeniowego obsługiwany jest sprzedawca w zakresie realizacji płatności. Szczególnie ważne jest umożliwienie sprawnego rozliczania transakcji mobilnych, niezależnie od tego, jakim narzędziem i z wykorzystaniem jakiego systemu czy aplikacji, klient będzie chciał dokonać płatności, a także udostępnienie możliwie szerokiego wachlarza funkcji: możliwości dokonywania transakcji w bankomatach, terminalach płatniczych, sklepach internetowych oraz przelewów na numer telefonu.

Włączenie się w budowanie systemu, mającego na celu umożliwienie  pełnej interoperacyjności transakcji postrzegamy jako naturalną rolę i zadanie Izby.

Michał Szymański
Wiceprezes Zarządu KIR S.A.

Udostępnij artykuł: