Komentarz do wstępnych wyników za III kw. 2011 r. towarzystw ubezpieczeniowych SKOK: TUW SKOK i TU SKOK ŻYCIE SA.

Finanse i gospodarka

W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku zarówno TUW SKOK jak i TU SKOK Życie SA zanotowały wzrost przypisu składki oraz wartości wypłaconych odszkodowań (w porównaniu z analogicznym okresem w 2010 r.). Systematycznie rośnie udział obu towarzystw w rynku ubezpieczeń.

Za trzy kwartały br. TUW SKOK osiągnęło wynik finansowy netto na poziomie ponad 52 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 10% do analogicznego okresu w 2010 r. Środki własne TUW SKOK przewyższają znacznie (560%) wymaganą wartość kapitałów – margines wypłacalności.

Również TU SKOK Życie SA zwiększyło swój wynik finansowy netto z 8,7 mln zł (po 3 kwartałach 2010 r.) do 12,3 mln zł w 2011 r. Towarzystwo może się także pochwalić wysokością wskaźników wypłacalności, które należą do jednych z najlepszych na rynku. Środki własne pokrywają margines wypłacalności w 372%.

111119.ankieta.01.550x111119.ankieta.02.550x

Udostępnij artykuł: