Komentarz głównego ekonomisty Deutsche Bank – decyzja RPP dot. stóp procentowych

Komentarze ekspertów

Na kończącym się dziś posiedzeniu RPP nie obniżyła stóp procentowych, zgodnie z oczekiwaniami. Na konferencji prasowej RPP prawdopodobnie skomentuje oczekiwane poluzowanie polityki fiskalnej oraz planowane przez  PiS wprowadzenie łagodzenia ilościowego przez NBP.

Na kończącym się dziś posiedzeniu RPP nie obniżyła stóp procentowych, zgodnie z oczekiwaniami. Na konferencji prasowej RPP prawdopodobnie skomentuje oczekiwane poluzowanie polityki fiskalnej oraz planowane przez  PiS wprowadzenie łagodzenia ilościowego przez NBP.

Spodziewamy się obniżenia ścieżki inflacji i nieznacznego obniżenia ścieżki PKB w nowej projekcji NBP. RPP prawdopodobnie utrzyma swą retorykę, że deflacja jest zjawiskiem przejściowym i powtórzy swój pogląd, że jeżeli nie powoduje ona zmniejszenia wzrostu gospodarczego, to jest zjawiskiem neutralnym dla gospodarki. Sądzimy jednak, że podobnie jak na poprzednim posiedzeniu, niektórzy członkowie Rady będą inicjować dyskusję na temat obniżenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach.  RPP może również odnieść się do tego, czy stabilizacja stóp procentowych jest uzasadniona wobec bardzo powoli wygasającej deflacji.

Arkadiusz Krześniak,
główny ekonomista,
Deutsche Bank

Udostępnij artykuł: