Komentarz głównego ekonomisty Deutsche Bank do decycji RPP o stopach procentowych

Komentarze ekspertów

Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmieniła stóp procentowych. Główną przyczyną pozostawienia stóp bez zmian było prawdopodobnie zwiększenie niepewności na rynku walutowym wynikające z upłynnienia franka szwajcarskiego wobec euro przez SNB, oraz związane z tym osłabienie złotego.

Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmieniła stóp procentowych. Główną przyczyną pozostawienia stóp bez zmian było prawdopodobnie zwiększenie niepewności na rynku walutowym wynikające z upłynnienia franka szwajcarskiego wobec euro przez SNB, oraz związane z tym osłabienie złotego.

Złoty, co prawda, odrobił straty wobec EUR i odrobił część strat  wobec CHF, ale RPP, aby obniżyć stopy, będzie potrzebować danych wskazujących na osłabienie aktywności gospodarczej w Polsce oraz w strefie euro (zwłaszcza w Niemczech). Ostatnie dane z Polski (produkcja przemysłowa, PMI) były znacznie lepsze od oczekiwań, a w Niemczech główne wskaźniki koniunktury poprawiają się. W tej sytuacji, pogłębiająca się deflacja za grudzień oraz umocnienie złotego nie były wystarczającymi przesłankami dla Rady, aby obniżyć stopy - zwłaszcza, że ceny ropy przestały spadać, a koniunktura w przemyśle w Polsce uległa poprawie w styczniu. Wszystko wskazuje na to, że stopy zostaną utrzymane bez zmian również w marcu, choć prawdopodobieństwo obniżki za miesiąc jest nieco większe niż w było w tym miesiącu.

Arkadiusz Krześniak,
Główny Ekonomista,
Deutsche Bank Polska

 

Udostępnij artykuł: