Komentarz makro-walutowy

Komentarze ekspertów

Główne wydarzenia z minionego tygodnia

Główne wydarzenia z minionego tygodnia

 • Rada Polityki Pieniężnej podczas styczniowego posiedzenia pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Od lipca 2013 r. główna stopa wynosi 2,5%, a RPP wyraźnie sygnalizuje, że stopy procentowe pozostaną stabilne minimalnie do połowy obecnego roku. Pomimo, że RPP oczekuje silniejszego wzrostu gospodarczego w Polsce w porównaniu z minionymi miesiącami, my jednak nie przewidujemy takiego scenariusza. Wydaje się bardzo prawdopodobne, że dojdzie do podwyższenia poziomu stopy procentowej w połowie roku 2014 r.
 • Styczniowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) odbyło się bez żadnych niespodzianek. Stopa referencyjna została utrzymana na poziomie 0,25%. Ze względu na niską inflację oraz pogorszenie się dostępu do kredytów dla małych przedsiębiorstw, spodziewamy się dalszego łagodzenia polityki monetarnej ze strony EBC w nadchodzących miesiącach. 

 • W USA w grudniu doszło do asymetrycznego rozwoju na rynku pracy. Spadkowi stopy bezrobocia towarzyszył przyrost nowych miejsc pracy. Trudno ocenić i zinterpretować grudniowe dane, ponieważ mogą być one związane z jednorazowym odchyleniem spowodowanym np. ciężką zimą. Istnieje jednak wyraźny spadek zatrudnienia, a coraz więcej pracowników nie zostaje objętych tymi statystykami. To wyjaśnia fakt, że spadek stopy bezrobocia nie odzwierciedla w rzetelny sposób przyrostu nowych miejsc pracy.

Główne wydarzenia w nadchodzącym tygodniu

 • Kluczowe pytanie na początku obecnego tygodnia brzmi, jak zachowa się dolar po wyraźnie gorszych grudniowych danych z amerykańskiego rynku pracy. Jeśli w kolejnych miesiącach wyniki pay-rollsów będą się pogarszać, możliwe jest spowolnienie redukcji QE3, a nawet tymczasowe zawieszenie. Na takim rozwoju wydarzeń mogły skorzystać ryzykowe aktywa oraz polska złotówka. 

 • Słowo nt. wkaźników cen. Inflacja konsumencka za grudzień w USA i strefie euro uplasowała się wyraźnie poniżej celu wyznaczonego przez banki centralne.  Z niską inflacją będziemy mieli do czynienia przez cały bieżący rok.
 • W Polsce zostanie opublikowany wskaźnik cen konsumenckich za grudzień. Roczny wzrost inflacji utrzyma się głęboko pod celem inflacyjnym wyznaczonym przez NBP. W piątek poznamy stan salda rachunku bieżącego, będzie on oczywiście ujemny (prognoza - 1195 mln EUR) podobnie jak bilans handlowy tzn. różnica eksportu i importu.

Rynek walutowy

EURUSD

 • Rozwój na głównej parze walutowej w ubiegłym tygodniu wiązał się z oczekiwaniem na czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego oraz piątkowe odczyty z amerykańskiego rynku pracy. Eurodolar był notowany we względnie wąskim paśmie 1,355-1,365 USD/EUR.
 • Słabe piątkowe dane dotyczące zatrudnienia (NFP) doprowadziły do spadku wartości dolara na tygodniowy dołek w okolice 1,367 USD/EUR.
 • Rozczarowujący NFP wpłynął także na kwotowania eurodolara. Gorszy stan rynku może mieć wpływ na spowolnienie redukcji QE 3, a nawet zatrzymanie co oczywiście doprowadzi do spadku wartości dolara. Długoterminowa perspektywa pozostaje jednak bez zmian - dolar będzie umacniał się sukcesywnie w obecnym roku.

PLN

 • Złotówka w pierwszej połowie tygodnia miała spadkową tendencję na parach USDPLN oraz EURPLN. Para walutowa EURPLN była momentami kwotowana powyżej poziomu 4,18 PLN/EUR. Kurs USDPLN w drugiej połowie tygodnia znalazł się powyżej poziomu 3,07 PLN/USD. Wynik posiedzenia RPP nie znalazł odzwierciedlenia w kursie złotego.
 • Znaczne zyski uzyskała złotówka podczas piątkowego popołudnia, po opublikowaniu pay-rollsów. Spowolnienie, czy nawet samo ograniczenie programu QE3, pozytywnie wpłynęło na wartości polskiej waluty, która dzięki temu odreagowała poprzednie staty.
 • W nadchodzących tygodniach spodziewamy się dalszego umocnienia złotego wobec euro. Może jednak dojść do deprecjacji polskiej waluty na parze z amerykańskim dolarem. W świetle najnowszych danych sytuacja na parze USDPLN pozostaje jednak niepewna.

CEE

 • W ostatnim tygodniu doszło do nieznacznego umocnienia się korony na parze EURCZK, co  odzwierciedliło się także na PLNCZK. W piątek popołudniu złotówka odrobiła większą część strat. W ubiegłym tygodniu opublikowane dane dotyczące inflacji za grudzień pokazały, że interwencja Narodowego Banku Czeskiego (ČNB) wpłynęła częściowo na poziom cen. Wyższy wzrost inflacji w kierunku celu inflacyjnego oznacza niższe prawdopodobieństwo, że korona będzie dalej osłabiać się w stosunku do euro.  Najważniejsza więc będzie obserwacja inflacyjnych odczytów z pierwszego kwartału obecnego roku. Perspektywa dla tego tygodnia pozostaje negatywna dla korony.  
 • Węgierski forint był nadal stosunkowo stabilny. Złotówka pod koniec tygodnia nieznacznie umocniła się.

Miroslav Novak
analityk AKCENTY

Udostępnij artykuł: