Komentarz makroekonomiczny – luty 2017

Uncategorized

Rok 2017 rozpoczął się od bardzo dobrych danych makroekonomicznych. W skali roku wszystkie odczyty charakteryzowały się dodatnimi dynamikami, które niejednokrotnie były zdecydowanie wyższe niż oczekiwał rynek.

Rok 2017 rozpoczął się od bardzo dobrych danych makroekonomicznych. W skali roku wszystkie odczyty charakteryzowały się dodatnimi dynamikami, które niejednokrotnie były zdecydowanie wyższe niż oczekiwał rynek.

W analizowanym miesiącu produkcja sprzedana przemysłu (odczyt w cenach stałych niewyrównany sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) wzrosła o 9,0 proc. w skali roku oraz spadła o 1,9 proc. w porównaniu z grudniem 2016 r. Były to wyniki wyższe niż zakładał konsensus rynkowy (+7,8 proc. r/r oraz -3,4 proc. m/m). W skali roku wzrost produkcji odnotowano w 30 z 34 działów przemysłu. Największą dynamikę zaobserwowano w produkcji: pozostałego sprzętu transportowego (+30,0 proc.) oraz wyrobów farmaceutycznych (+22,1 proc.). Natomiast największy spadek miał miejsce w: wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (-9,1 proc.) oraz produkcji napojów (-2,7 proc.). Gdyby natomiast wyeliminować wpływ czynników o charakterze sezonowym, to dynamika produkcji przemysłowej wyniosła odpowiednio +4,1 proc. r/r oraz -0,2 proc. m/m.Pozytywnie zaskoczyła także dynamika produkcji budowlano-montażowej (wyrażona w cenach stałych niewyrównana sezonowo w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób), która wyniosła 2,1 proc. w skali roku, podczas gdy rynek spodziewał się spadku na poziomie 1,0 proc. W skali miesiąca mieliśmy do czynienia ze spadkiem rzędu 64,6 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa spadła o 2,6 proc. r/r oraz wzrosła o 1,4 proc. m/m.

W styczniu 2017 r. oddano do użytkowania 14 376 mieszkań, tj. o 12,5 proc. więcej w skali roku. Zdecydowanie mocniej (+47,8 proc. r/r) wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym, która wyniosła 15 086. Największą dynamikę wzrostu można było natomiast zaobserwować w liczbie mieszkań, których budowę rozpoczęto. W skali roku wzrost wyniósł 55,0 proc. - rozpoczęto budowę 11 208 lokali mieszkalnych. Na tak duże dynamiki wzrostu liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto, oraz otrzymanych pozwoleń/dokonanych zgłoszeń wpływ miał efekt bazy (relatywnie niewielkie ilości w styczniu 2016 r.). Prawdopodobnie w kolejnych miesiącach br. nie będzie równie wysokich dynamik.W przypadku wyników deweloperów mieszkaniowych, dynamiki wzrostu r/r były jeszcze wyższe niż w przypadku całego sektora. Gdyby jednak porównać styczniowe wyniki deweloperów i całego sektora do tych osiągniętych w grudniu 2016 r., to w każdej „linii” mielibyśmy do czynienia ze spadkami m/m. W styczniu 2017 r. deweloperzy oddali 7 204 mieszkań, co było wynikiem wyższym o 18,4 proc. od ubiegłorocznego. O 69,7 proc. r/r, tj. do 8 020, wzrosła liczba wydanych pozwoleń na budowę lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym. Z kolei tempo rozpoczętych budów wyniosło 79,7 proc. r/r, bowiem deweloperzy rozpoczęli budowę 7 294 mieszkań. Analogicznie, jak w przypadku danych całego sektora, w nadchodzących miesiącach najprawdopodobniej nastąpi „wypłaszczenie” dynamik r/r.

W minionym miesiącu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób wyniosło 5 959,7 tys. osób, co oznacza wzrost o 4,5 proc. w skali roku. Natomiast przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło do 4 277,32 zł miesięcznie, tj. o 4,3 proc. r/r.W styczniu br. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 0,4 proc. m/m oraz 1,8 proc. r/r (konsensus rynkowy zakładał wzrost o 1,7 proc. r/r). Czynnikiem przemawiającym za wyższą dynamiką cen jest wzrost kosztów producentów (ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły w styczniu br. o 4,1 proc. r/r), który może się przełożyć na ceny konsumenckie w najbliższych miesiącach. W skali roku największy wzrost zanotowały ceny transportu (9,0 proc.) oraz żywności i napojów bezalkoholowych (3,3 proc.). Ceny drugiej z ww. kategorii najmocniej wzrosły również w skali miesiąca (1,8 proc.). Największe spadki cen miały miejsce w przypadku odzieży i obuwia, tj. -5,4 proc. r/r oraz -4,3 proc. m/m.Sprzedaż detaliczna w cenach stałych wzrosła w pierwszym miesiącu 2017 r. o 9,6 proc. r/r, natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 22,3 proc. (z uwagi na okres świąteczny w grudniu). Największy wzrost sprzedaży w skali roku odnotowano w: paliwach (17,2 proc.) oraz farmaceutykach, kosmetykach i sprzęcie ortopedycznym (17,0 proc.). Z kolei sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 11,4 proc. r/r, co było wynikiem aż o 3,8 pkt. proc. wyższym niż zakładał rynek.

Piotr Ludwiczak

Dom Maklerski Michael/Ström

Udostępnij artykuł: