Komentarz makroekonomiczny

Komentarze ekspertów

Sierpień przyniósł zadowalające dane z polskiej gospodarki. W szczególności dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej.

Sierpień przyniósł zadowalające dane z polskiej gospodarki. W szczególności dotyczące produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej.

W sierpniu br. poprawiła się znacząco się sytuacja w przemyśle - produkcja sprzedana wyrażona w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była wyższa o 7,5 proc. niż rok wcześniej oraz o 3,3 proc. wyższa wobec miesiąca poprzedniego. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa była o 5,1 proc. wyższa niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 2,1 proc. wyższa niż w lipcu br.

Nie ma oznak poprawy sytuacji w budownictwie przemysłowym. W sierpniu br. produkcja budowlano-montażowa, wyrażona w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była niższa o 20,5 proc. wobec sierpnia ubiegłego roku. W porównaniu z lipcem br. odnotowano spadek produkcji o 2,8 proc. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym poziom sierpniowej produkcji budowlano-montażowej był niższy o 20,3 proc. wobec analogicznego miesiąca ubiegłego roku i o 5,5 proc. niższy aniżeli w miesiącu poprzedzającym.

W okresie ośmiu miesięcy 2016 roku oddano do użytku 98 250 mieszkań, tj. o 11,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku - podał GUS. Jednocześnie rozpoczęto budowę 117 521 mieszkań, tj. o 6,2 proc. więcej niż rok wcześniej. Do 135 603, czyli o 13,7 proc., zwiększyła się też liczba wydanych pozwoleń na budowę lub zgłoszeń z projektem budowlanym. Deweloperzy, których udział w rynku w okresie styczeń-sierpień wyniósł 46,9 proc. oddali do użytkowania 46 109 mieszkań. Jest to o 37,2 proc. więcej niż rok wcześniej.

Skumulowana za okres ośmiu miesięcy br. liczba rozpoczętych budów lokali deweloperskich była wyższa o 4,8 proc. niż rok wcześniej i wyniosła 56 486. W okresie styczeń-sierpień br. deweloperzy uzyskali pozwolenia na budowę 67 329  lokali mieszkalnych, tj. o 15 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Sierpień był kolejnym miesiącem poprawy sytuacji na rynku pracy - stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,5 proc. o była o 0,1 pkt. proc. niższa aniżeli przed miesiącem oraz o 1,4 pkt. proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 346,9 tys., tj. spadła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 14,6 tys. oraz o 216,6 tys. wobec sierpnia zeszłego roku.

W sierpniu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) było wyższe o 3,1 proc. r/r i wyniosło 5 760,7 tys. Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wzrosło o 4,7 proc. do poziomu 4 212,56 PLN. Jest to efekt poprawy sytuacji na rynku pracy, co ma odzwierciedlenie w stopie bezrobocia.

W sierpniu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca średnio o 0,2 proc.. Natomiast w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku, wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadł o 0,8 proc., przy czym towary potaniały o 1,4 proc., a ceny usług wzrosły o 0,6 proc. Największy wpływ na taki wynik miały obniżki opłat związanych z transportem (o 6,9 proc.) oraz niższe ceny odzieży i obuwia (o 4,8 proc.). Ceny żywności wzrosły w analizowanym okresie o 1,4 proc. Oznacza to, że wobec wzrostu wynagrodzeń zwiększa się wartość realna płac.

Sierpień przyniósł istotny wzrost sprzedaży detalicznej, która była o 7,8 proc. wyższa niż rok wcześniej. Natomiast w porównaniu z miesiącem poprzednim sprzedaż wzrosła o 1,4 proc.

Pozytywne wyniki makroekonomiczne za sierpień dają nadzieję, że w drugim półroczu dynamika PKB będzie wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach tego roku.

Jan Mazurek, Michael/Ström

Udostępnij artykuł: