Komentarz nt. wieloletniego programu „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”

Komentarze ekspertów

W okresie świątecznym Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego". To ważna regulacja, zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Także dla przedsiębiorców.

Nowa regulacja uwzględnia zadania określone przepisami Unii Europejskiej m.in. z zakresu kontroli obecności substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach. Szczególnie, dotyczące występowania chorób odzwierzęcych, które w sposób naturalny mogą zostać przeniesione ze zwierząt na człowieka. Ich negatywną konsekwencją dla budżetu NFZ są koszty leczenia, a także znaczne, wymierne straty dla pracodawców. Choroby zawodowe odzwierzęce (np. borelioza) generują ogromne koszty finansowe i społeczne. Przynoszą straty przedsiębiorcom.

Zdaniem BCC, problemy te wymagają zdecydowanych działań ze strony resortu zdrowia. Oczekujemy poważnej debaty nad zapowiadaną ustawą o zdrowiu publicznym. Oczekujemy realizacji inicjatywy BCC – powołania Rady Zdrowia Publicznego kierowanej przez premiera, a także uregulowania w jednym akcie prawnym – ustawie o zdrowiu publicznym – bezpieczeństwa ochrony zdrowia obywateli.

Mec. Zenon Wasilewski
ekspert ds. prawa medycznego
Business Centre Club

Udostępnij artykuł: