Komentarz rynkowy w sprawie Turcji

Komentarze ekspertów

W odpowiedzi na gwałtowne osłabienie się tureckiej liry, centralny bank Turcji (CBRT) podniósł stopy procentowe. Możliwe skutki tej decyzji dla rynków i inwestorów komentują zarządzający Union Investment TFI.

W odpowiedzi na gwałtowne osłabienie się tureckiej liry, centralny bank Turcji (CBRT) podniósł stopy procentowe. Możliwe skutki tej decyzji dla rynków i inwestorów komentują zarządzający Union Investment TFI.

Wczorajsza decyzja CBRT o mocnym podniesieniu stóp procentowych powinna działać stabilizująco na turecką walutę, ale niesie za sobą również silne implikacje dla gospodarki oraz dla oczekiwanych wyników finansowych tamtejszych spółek. W następnych 2-3 kwartałach pod szczególną presją mogą być rezultaty finansowe tureckich banków. Koszt depozytów wzrośnie natychmiastowo, a przerzucenie na klienta wzrostu stóp procentowych poprzez zwiększenie ceny kredytu zajmie co najmniej kilka miesięcy.

W rezultacie w 2014 r. marża odsetkowa netto tureckich banków może ulec zmniejszeniu. W dłuższym terminie, po dostosowaniu oprocentowania kredytów do nowych warunków, podwyżka stóp procentowych powinna mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe tamtejszych banków. Jeśli chodzi o inne sektory, to rosnący koszt kredytów konsumenckich może w krótkim terminie oddziaływać negatywnie na popyt na dobra konsumenckie, np. samochody i elektronikę.

Oprócz podwyżki stóp procentowych, centralny bank Turcji uporządkował sposób prowadzenia polityki pieniężnej. Te zmiany należy odebrać bardzo pozytywnie, ponieważ w znaczny sposób poprawiają przejrzystość i przewidywalność polityki pieniężnej w Turcji w stosunku do stosowanych poprzednio "niestandardowych" rozwiązań.

Decyzje tureckiego banku centralnego będą miały w krótkim i średnim terminie pozytywny wpływ zarówno na kurs tureckiej waluty, jak i ceny długoterminowych obligacji tureckich - i to pomimo wzrostu stóp procentowych (na skutek zwiększenia wiarygodności).

Robert Burdach,
Andrzej Czarnecki,
Union Investment TFI S.A.

Udostępnij artykuł: