Komentarz tygodniowy Catalyst: 212 mln zł oszczędności i strat

Finanse i gospodarka

Każdy punkt spadku WIBOR oznacza niższe rocznie odsetki od nie skarbowych obligacji o zmiennym kuponie notowane na Catalyst o 3,2 mln zł. Obniżka stóp przez RPP o 50 pkt bazowych oznacza co prawda tylko dostosowanie stóp NBP do wcześniejszych zmian WIBOR, ale nie wynika z tego jeszcze, że WIBOR nie może spadać nadal. Łącznie skala dotychczasowego spadku WIBOR "pochłonęła" 212 mln zł odsetek w skali roku, co oznacza oszczędności dla emitentów, ale także mniejsze przychody odsetkowe dla posiadaczy obligacji.

Każdy punkt spadku WIBOR oznacza niższe rocznie odsetki od nie skarbowych obligacji o zmiennym kuponie notowane na Catalyst o 3,2 mln zł. Obniżka stóp przez RPP o 50 pkt bazowych oznacza co prawda tylko dostosowanie stóp NBP do wcześniejszych zmian WIBOR, ale nie wynika z tego jeszcze, że WIBOR nie może spadać nadal. Łącznie skala dotychczasowego spadku WIBOR "pochłonęła" 212 mln zł odsetek w skali roku, co oznacza oszczędności dla emitentów, ale także mniejsze przychody odsetkowe dla posiadaczy obligacji.

Problem w mniejszym stopniu dotyczy inwestorów detalicznych, bowiem alternatywne formy inwestycji - obligacje skarbowe i lokaty bankowe - także dają już zarobić mniej. Zatem obligacje o zmiennym kuponie, mimo nominalnie niższego oprocentowania, zachowają swoje przewagi. A nawet je powiększą jeśli wziąć pod uwagę procentową rozpiętość między 2,5 proc. oferowane dziś w bankach i na detalicznych dwulatkach (2,4 proc.), a średnim oprocentowaniem obligacji firm. Dlatego nie należy zakładać, że spadek WIBOR jest katastrofą dla Catalyst, która przemieni się w exodus inwestorów detalicznych. Przeciwnie - obserwując zachowanie indeksów na GPW można sądzić, że Catalyst raczej przyciągną jeśli nie nowych inwestorów, to przynajmniej widzów.

W gorszej sytuacji są fundusze inwestycyjne. Przy średnim poziomie opłat za zarządzanie na poziomie 2 proc. i stopie WIBOR sięgającej 2,06 proc. i przy kontraktach FRA dyskontujących dalszy spadek WIBOR nawet do 1,65 proc. (dyskontowany jest zatem spadek stóp NBP o kolejnych 50 pkt bazowych), fundusze skazane są na wykazywanie coraz niższych stóp zwrotu, co może zagrozić ich popularności, a notowane przez 20 kolejnych miesięcy napływy mogą zamienić się w odpływ środków, choć nie podejrzewam, by miał to być proceder na masową skalę. Ostatecznie fundusze  nie powinny przynosić strat, a jedynie przewaga stóp zwrotu nad lokatami bankowymi może stopnieć.

I to jednak wystarczy, by popyt na obligacje firm nieco przygasł. OFE uzupełnią popyt na papiery dużych firm, ale kto będzie obejmował emisje o małej i średniej wielkości? Emitenci albo zwrócą się po finansowanie do banków, albo do detalicznych inwestorów, co może okazać się bodźcem do rozwoju Catalyst i poprawy jego płynności.

Skoro o tym mowa - z naszych szacunków wynika, że emisja PCC Rokita zakończyła się pełnym powodzeniem (zapisy przyjmowano do piątku) i redukcją zapisów, choć zapewne w mniejszej skali, od tej, do której spółka nas przyzwyczaiła (w I programie publicznych emisji redukcje sięgały 80 proc.). Best natomiast nadal nie wypuścił komunikatu o skróceniu zapisów (stałoby się tak, gdyby popyt przekroczył oferowane 50 mln zł), więc już teraz można powiedzieć, że papiery schodzą dłużej niż w czasie pierwszej publicznej emisji długu Bestu, gdy 45 mln zł zostało sprzedanych w cztery dni (obecnie zapisy przyjmowane są od ośmiu dni roboczych). Na ile jest to specyfika samej oferty (stałe oprocentowanie), siły przebicia oferującego, a na ile papierek lakmusowy zainteresowania obligacjami firm przez inwestorów detalicznych nie można w tej chwili przesądzać, zwłaszcza, że konstrukcja emisji skłania do opłacania zapisów w ostatnim terminie (by być jak najbliżej dnia emisji, po którym rozpocznie się naliczanie oprocentowania).

Emil Szweda
Obligacje.pl

DEBIUTY

08-10-2014

Ghelamco Invest | Obligacje serii PD, które zadebiutowały na Catalyst, oprocentowane są na 4,75 pkt proc. ponad stopę WIBOR 3M. Termin spłaty to listopad 2017 r. Papiery oferowane był w ramach emisji publicznej, ale skierowanej wyłącznie do inwestorów profesjonalnych. Obligacje objęły trzy podmioty. [czytaj więcej]

10-10-2014

COMP | Technologiczna spółka wprowadziła do obrotu na rynku hurtowym obligacje za 36 mln zł. Emisję w całości objął jeden inwestor. [czytaj więcej]

Echo Investment | Do obrotu trafiły 3,5-letnie obligacje dewelopera oprocentowane na 3,15 pkt proc. ponad WIBOR 6M. Inwestorzy wyceniają je z premią, a do południa obrót przekroczył 1 mln zł. [czytaj więcej]

EMISJE

W trakcie:

PCC Rokita | 10 października był ostatnim dniem, w którym były przyjmowane zapisy na obligacje serii BB, o oprocentowaniu stałym w wysokości 5,5 proc. Pierwszeństwo w przydziale papierów będą mieli inwestorzy, którzy przed dwoma laty objęli obligacje serii AA. [czytaj więcej]

Best | Trwają zapisy na nową serię obligacji spółki. Tym razem windykator oferuje inwestorom stały kupon ustalony na poziomie 6 proc. Wpływy z emisji mogą być wykorzystane do przedterminowego wykupu starszych serii. Zapisy trwają do 14 października 2014 r. [czytaj więcej]

Robinson Europe | Trwają zapisy na obligacje producenta i dystrybutora m.in. sprzętu wędkarskiego o wartości od 1 do 4 mln zł zostały wydłużone do 14 października. Pierwotnie zakładano, że zostaną zakończone 30 września. [czytaj więcej]

Zakończone:

Mikrokasa | Spółka zamknęła kolejną w ostatnim czasie emisję obligacji. Tym razem obyło się bez redukcji, ale jak na dwie oferty w zaledwie kilkutygodniowym odstępie można mówić o pełnym sukcesie. W ofercie na 2,5 mln zł popyt wyniósł 2,43 mln zł. [czytaj więcej]

Planowane:

e-Kancelaria | Windykator zapowiedział właśnie emisję 12-miesięcznych papierów o wartości do 5 mln zł, z której wpływy mają posłużyć spłacie serii EKA1014 również wartej 5 mln zł. Spółka nie ujawniła oprocentowania obligacji serii S1, ale podała, że warunki emisji przewidują jej wcześniejszy wykup (zapewne w razie udanej sprzedaży części posiadanych aktywów). [czytaj więcej]

POZOSTAŁE INFORMACJE Z RYNKU

Uboat-Line | Na 4 listopada w Krakowie zwołano NWZA w sprawie podwyższenia kapitału docelowego. Ponadto, proponowana zmiana w statucie spółki pozwoli Grzegorzowi Misiągowi, prezesowi spółki, obsadzić trzy miejsca w pięcioosobowej radzie nadzorczej nawet po spadku udziału jego akcji do 10 proc. w kapitale. [czytaj więcej]

Robyg | Spółka chce wydać na grunty 70-100 mln zł do końca roku. Na koniec czerwca grupa posiadała 205,9 mln zł w gotówce, zatem planowane na ten rok inwestycje poważnie uszczuplą środki pieniężne dewelopera. Bardzo możliwe, że - podobnie jak dotąd - Robyg będzie chciał sfinansować nowe inwestycje emisjami obligacji. [czytaj więcej]

Leasing-Experts | Spółka zajmująca się m.in. leasingiem zwrotnym nieruchomości, udzieliła firmie deweloperskiej Rank Progress  finansowania zabezpieczonego gruntami Kłodzku i Legnicy. Łączna wartość transakcji wyniosła 9 mln zł. Po transakcji wartość portfela leasingowanych przez L-E nieruchomości wzrośnie do 12,75 mln zł. Pewnym mankamentem transakcji jest silna koncentracja ryzyka portfela. [czytaj więcej]

Trust | W I półroczu przychody deweloperskiej grupy spadły o 44,8 proc. r/r do 7,8 mln zł. Wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 0,02, co tłumaczy brak obsługi obligacji. W grudniu ubiegłego roku minął termin spłaty papierów serii A na 13,66 mln zł, zaś w czerwcu tego roku spółka nie wykupiła obligacji serii B za 22 mln zł. W obrocie wciąż znajduje się jeszcze jedna emisja, jej wartość to 16 mln zł. [czytaj więcej]

Nordic Development | Nie tylko nie odrobiono straty netto z pierwszego kwartału (1,4 mln zł), ale jeszcze ją pogłębiono do 2,5 mln zł. Deweloper podaje, że "sytuacja ma charakter przejściowy". [czytaj więcej]

Krakowski Bank Spółdzielczy | W pierwszym półroczu bank podwoił wynik brutto, który na koniec okresu wyniósł 8,4 mln zł. Czysty zysk rósł jeszcze szybciej, bo o 177,1 proc. r/r do 5,6 mln zł. Utrzymał też pozytywną tendencję w zakresie współczynnika wypłacalności (wzrost z 13,36 do 13,76). [czytaj więcej]

BS w Skierniewicach | Wzrost salda odpisów netto o 2 mln zł przełożył się na spadek wyniku brutto za pierwsze półrocze o 1 mln zł do 3,3 mln zł, czyli o 23 proc. Spadek byłby głębszy, gdyby nie poprawa zysku z działalności bankowej o 6,1 proc. r/r do 15,7 mln zł oraz zmniejszenie kosztów działalności. [czytaj więcej]

BS w Ciechanowie | W pierwszym półroczu odpisy wzrosły przeszło dwukrotnie i wyniosły 14,6 mln zł. Były znacznie wyższe od planu (10 mln zł), co spowodowało spadek zysku netto o 28 proc. r/r do 2 mln zł. [czytaj więcej]

KALENDARIUM WYDARZEŃ 6-11 PAŹDZIERNIKA

Poniedziałek, 13 października

 • Ghelamco Invest (GHE0415) - ustalenie praw do odsetek.
 • Medort (MDR1016) - ustalenie praw do odsetek.
 • Admiral Boats (ADB0415, ADB0115, ADM0415, ADM0115) - wypłata odsetek.
 • Cube.ITG (CTG0417) - wypłata odsetek.

Wtorek, 14 października

 • Admiral Boats (ADB0415, ADB0115, ADM0115, ADM0415) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • Nordic Development (NOR1016) - ustalenie praw do odsetek.
 • Cube.ITG (CTG0417) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • Polnord (PND0116) - ustalenie praw do odsetek.
 • Wałbrzych (WAL1027) - ustalenie praw do odsetek.
 • Uboat-Line (UBT0415) - ustalenie praw do odsetek.

Środa, 15 października

 • Kancelaria Medius (KME1014) - wypłata odsetek i wykup obligacji.
 • PCC Rokita (PCR0416) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • Czerwona Torebka (CZT0416) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • BS w Płońsku (BPL0421) - wypłata odsetek.

Czwartek, 16 października

 • BS w Płońsku (BPL0421) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • BGK (IDS1018, IPS1014) - ustalenie praw do odsetek.
 • GNB Auto Plan (GNA0725) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • Nanotel (NAN0415) - wypłata odsetek.
 • Przemyśl (PRZ1025) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • ABS Investment (AIN0717) - ustalenie praw do odsetek.

Piątek, 17 października

 • SBRiR w Wołominie (BSW0424) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • Kraków (KRA0424) - ustalenie praw do odsetek.
 • Nanotel (NAN0415) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • AOW Faktoring (AOW0416) - ustalenie praw do odsetek.
 • e-Kancelaria (EKA1016) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego; (EKK1016) - ustalenie praw do odsetek.
 • Warszawa (WAW1017, WAW1019) - ustalenie praw do odsetek.
 • M.W. Trade (MWT0416) - ustalenie praw do odsetek; (MWT0417) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • ZM Mysław (MYS0715) - ustalenie praw do odsetek.
 • Murapol (MUR0415) - ustalenie praw do odsetek.
 • PCC Rokita (PCR0419) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • Getin Noble Bank (GNB0418, GNB0420) - ustalenie praw do odsetek; (GNB1017) - wypłata odsetek i początek nowego okresu odsetkowego.
 • BS w Płońsku (BPL0422) - ustalenie praw do odsetek.
 • BGK (IDS1022, IDS1024) - ustalenie praw do odsetek.

Niedziela, 19 października

 • Getin Noble Bank (GNB1019) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • Brodnica (BRD1023) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • Ghelamco Invest (GHE0415, GHI0415) - początek nowego okresu odsetkowego
 • Instalexport (INE1015) - początek nowego okresu odsetkowego.
 • Brzesko (BRZ1016) - początek nowego okresu odsetkowego.
Udostępnij artykuł: