Komentarz walutowo-makroekonomiczny

Komentarze ekspertów

Kluczowe wydarzenia minionego tygodnia Ostatni tydzień przyniósł cały szereg danych makro zza oceanu, przy czym za najważniejsze wydarzenia należy uznać posiedzenie amerykańskiego banku centralnego (Fed) oraz odczyt dotyczący wzrostu gospodarczego w USA wraz z danymi z rynku pracy.

Kluczowe wydarzenia minionego tygodnia Ostatni tydzień przyniósł cały szereg danych makro zza oceanu, przy czym za najważniejsze wydarzenia należy uznać posiedzenie amerykańskiego banku centralnego (Fed) oraz odczyt dotyczący wzrostu gospodarczego w USA wraz z danymi z rynku pracy.

Wynikiem dwudniowego posiedzenia Fedu była oczekiwana przez analityków redukcja miesięcznego wolumenu wykupu papierów wartościowych (QE 3) z 10 mld dolarów do 45 mld dolarów miesięcznie. Rynek zdyskontował jednak tę decyzję, w związku z czym reakcja dolara była nieznaczna. Wzrost PKB za pierwszy kwartał br. okazał się rozczarowujący - wyniósł zaledwie 1,0%. Na niski wzrost wpłynął przede wszystkim spadek inwestycji, który był najprawdopodobniej spowodowany przez wyjątkowo mroźną zimę. Na właściwe (nieograniczone przez warunki pogodowe) dane dotyczące wzrostu gospodarczego w USA będziemy musieli poczekać trzy miesiące. Dane z rynku pracy poznaliśmy po środowej publikacji raportu ADP, według której sektor pozarolniczy wytworzył w kwietniu 220 tys. nowych miejsc pracy (mediana wyniosła 210 tys.). Gorzej wypadła tygodniowa liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, która okazała się wyższa niż zakładano (344 tys. przy prognozie 318 tys.; całkowita suma zasiłków opiewająca na kwotę 2,77 mln USD). Kluczowa była jednak piątkowa statystyka nt. zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym oraz stopa bezrobocia. Obie liczby pozytywnie zaskoczyły: 288 tys. nowych miejsc pracy i spadek stopy do 6,3%.

W środę poznaliśmy kwietniową stopę inflacji HICP (budżety domowe + rachunki narodowe). Ceny wzrosły międzyrocznie o 0,7 % z marcowego 0,5 %. Przyczyniło się to oczywiście do aprecjacji waluty europejskiej i ograniczenia spekulacji co do dalszego luzowania polityki monetarnej na przyszłym posiedzeniu EBC.

Kluczowe wydarzenia obecnego tygodnia

Czwartkowe posiedzenie EBC będzie wydarzeniem o nadrzędnym znaczeniu dla rynków, ponadto najprawdopodobniej wpłynie na majowe notowania eurodolara. Osobiście uważam za mało realny scenariusz wprowadzenia w życie programu łagodzenia polityki monetarnej (luzowania ilościowego bądź wprowadzenia ujemnej stopy procentowej). Podczas posiedzenia EBC mogą jednak zostać przedstawione dalsze plany dotyczące polityki pieniężnej.   Niepewność związana z decyzją banku centralnego może oznaczać silną reakcję eurodolara: osłabienie wspólnej waluty po konferencji prasowej M. Draghiego (np. w przypadku wzmianki o możliwości łagodzenia polityki monetarnej jako odpowiedzi na niską inflację) bądź umocnienie (np. w przypadku wzmianki o możliwości wprowadzenia nadzwyczajnych instrumentów stymulujących inflacje - niewielkie prawdopodobieństwo).     

EURUSD

Trading na eurodolarze odbywał się w ograniczonym paśmie 1,379 - 1,388 USD/EUR. Czasami jednak główna para wybijała się poza te poziomy. Niewielkie amplitudy wskazują na możliwość silnego rezonansu pod wpływem czwartkowego posiedzenia EBC i konferencji Draghiego.

Bez względu na majowe posiedzenie EBC, długoterminowe projekcje dotyczące wartości euro pozostają negatywne. Łagodzenie polityki monetarnej przez EBC wydaje się w najbliższych miesiącach nieuniknione. Wysoka podaż euro doprowadzi najprawdopodobniej do spadku wartości eurodolara w drugiej połowie br. W krótszym horyzoncie nie możemy jednak wykluczyć umocnienia waluty europejskiej nad poziom 1,40 USD/EUR w zależności od wyniku posiedzenia EBC.

PLN

Złotówka w minionych dniach pozostawała na względnie stabilnych pozycjach odreagowując część strat z poprzedniego tygodnia. Ze względu na brak krajowych danych makro i święto państwowe na polską walutę wyłączny wpływ miały wydarzenia zagraniczne. W drugiej połowie tygodnia para EURPLN osiągnęła poziom 4,20 PLN/EUR. Handel na USDPLN odbywał się w okolicach 3,02 PLN/USD.

Konflikt w obwodach donieckim i ługańskim będzie wpływał na polskiego złotego w najbliższych dniach i tygodniach. Do czasu stabilizacji sytuacji politycznej na Ukrainie nie ma mowy o umocnieniu się złotówki do euro. W przypadku eskalacji napięcia wartość polskiej waluty będzie ulegać sukcesywnemu zmniejszeniu podobnie jak w lutym oraz marcu.

CEE

Z pozostałych walut środkowoeuropejskich najsilniejszą pozycję zachował forint węgierski, który pod koniec tygodnia umocnił się do 306 HUF/EUR. We wtorek odbyło się posiedzenie Narodowego Banku Węgier (MNB), podczas którego obniżono główną stopę do 2,5% co jednk nie wpłynęło negatywnie na wycenę forinta. Czeska korona utrzymywała się nad poziomem 27,40 CZK/EUR. Stagnacji czeskiej waluty należy się spodziewać także na początku maja. Posiedzenie Czeskiego Banku Narodowego przewidziane na 7. maja nie będzie miało wpływu na notowania crossów z koroną.  

Miroslav Novak
AKCENTA

Udostępnij artykuł: