Komentarz Zarządu PCC Rokita

Komentarze ekspertów

Komentarz dot. podsumowania roku 2014 i wyników za 2014 r.

Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA:

Dobre wyniki osiągnęliśmy mimo niesprzyjających cykli koniunkturalnych na nasze produkty. EBITDA osiągnęła poziom ponad 125 mln zł (wzrost o 4,5% r/r). Jednocześnie wypracowaliśmy wzrost skonsolidowanych zysków jak i marż na wszystkich poziomach.

Znaczący wpływ na wyniki miała przede wszystkim koncentracja na obszarze wysokomarżowych produktów specjalistycznych, stanowiącym ok. 25% naszych przychodów. Udział tych produktów w przychodach wykazuje tendencje rosnącą.

Produkty te są mniej dostępne na rynku i wytwarza je niewielu producentów, a co za tym idzie, generują wyższą marżę. W segmencie produktów specjalistycznych liczy się głównie zrozumienie potrzeb naszych odbiorców i w efekcie – opracowanie produktów i formulacji, które w precyzyjny sposób na nie odpowiadają. Rozwój w obszarze produktów specjalistycznych to nasza konsekwentnie realizowana strategia.

Jednocześnie w trybie ciągłym prowadzimy proces poprawy efektywności działalności, nawet w najdrobniejszych przypadkach staramy się wdrożyć projekty optymalizacyjne. To daje wymierne efekty.

Komentarz dot. rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku

Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA:

Nie ogłaszaliśmy formalnie polityki dywidendowej, ale nie jest tajemnicą, że chcemy być spółką trwale dywidendową. Oczywiście wszystko zawsze zależy od sytuacji operacyjnej i finansowej firmy oraz od planów inwestycyjnych, ale naszą ambicją jest, by co roku dzielić się zyskiem z akcjonariuszami.

Komentarz dot. inwestycji i planów inwestycyjnych

Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA:

klimkowski.wieslaw.pcc.rokita.01.150W obszarach, w których produkujemy produkty masowe takie jak chlor czy alkalia, koncentrujemy się głównie na zwiększeniu wydajności i obniżeniu kosztów. Na wydziale elektrolizy (chlor, alkalia) produkcja w 2012 r. wynosiła  ponad 120 tys. ton rocznie.  W 2017 r. chcielibyśmy istotnie przekroczyć 160 tys. ton a zwiększone zdolności produkcyjne elektrolizy osiągniemy dzięki inwestycji w konwersję elektrolizy na technologię membranową.

Zmiana technologii to też obniżenie kosztów. Szacujemy, że z tytułu wdrożenia II etapu inwestycji w elektrolizę membranową na zużywanej do procesu energii zaoszczędzimy rocznie ok. 20 mln złotych rocznie. Należy jednak mieć na uwadze częściową pracę w roku 2015 jeszcze na dotychczasowej elektrolizie, zatem efekty będą w tym roku stosownie mniejsze.

Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA:

Zakończyła się właśnie ostatnia faza inwestycji elektrolizy membranowej – obecnie trwa rozruch po przełączeniu systemów. Proces przełączania spowodował niespełna miesięczny przestój instalacji. Oczywiście, przestój miał wpływ na niższą produkcję i sprzedaż chloru, produktów pochodnych, alkaliów oraz polioli. Będzie to widoczne głównie w wynikach za I kw. 2015 r., a także w mniejszym stopniu w wynikach za II kw. 2015 r.

Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Rokita SA:

zdon.rafal.pcc.rokita.01.150x226Zwiększone ilości chloru będą w części zużywane na potrzeby wewnętrzne spółki. Przede wszystkim jednak nadwyżki będą sprzedawane na potrzeby jednego z najnowocześniejszych na świecie zakładów produkujących ultraczysty kwas monochlorooctowy, powstającego na terenie parku przemysłowego w Brzegu Dolnym. Inwestycja realizowana jest przez spółkę PCC MCAA, spoza Grupy PCC Rokita.  Do produkcji kwasu monochlorooctowego używa się m.in. chlor. Kwas monochlorooctowy będzie dostarczany do odbiorców na całym świecie.

Dostrzegamy tak znaczące korzyści z działalności PCC MCAA na terenie parku technologicznego w Brzegu Dolnym, że zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie strategicznej współpracy z tą spółką. Współpraca zakłada także możliwość udzielenia przez PCC Rokita zabezpieczeń finansowania projektu, m. in. w formie gwarancji lub poręczeń.

Wiesław Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Rokita SA:

W 2015 r. spółka będzie kontynuowała szereg inwestycji, w tym kończącą się kluczową elektrolizę membranową, rozbudowę zdolności wytwórczych tlenku propylenu czy zwiększenie zdolności produkcyjnych polioli i systemów poliuretanowych. Na inwestycje planujemy wydać w tym roku około 130  mln zł.

W obszarze polioli, produktów fosforo- naftalenopochodnych konsekwentnie zamierzamy zwiększać udział wysokomarżowych produktów specjalistycznych. W zakresie tych też produktów będziemy intensyfikować prace działów badawczo-rozwojowych.

Wiesław Klimkowski
Rafał Zdon
PCC Rokita SA

Udostępnij artykuł: