Komentarze E. George z Fed doprowadziły do przeceny w długim końcu krzywej

Komentarze ekspertów

Na początku piątkowej sesji GUS opublikował dane nt. PKB w I kw. 2014 r., które ostatecznie okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych (3,4% r/r wobec wstępnych danych na poziomie 3,3%).

Na początku piątkowej sesji GUS opublikował dane nt. PKB w I kw. 2014 r., które ostatecznie okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych (3,4% r/r wobec wstępnych danych na poziomie 3,3%).

Korzystna okazała się też struktura wskaźnika, sygnalizując kontynuację ożywienia gospodarczego w kolejnych kwartałach. W danych widać było m.in. wzrost popytu wewnętrznego, w tym szczególnie inwestycji. Naszym zdaniem jest to ważny argument dla RPP przemawiający za pozostawieniem stóp procentowych na niezmienionym poziomie w 2014 r. Mimo to rynek FRA dyskontuje nadal w październiku 40% prawdopodobieństwo 25-punktowej obniżki stóp procentowych przez NBP. Rynek w piątek zareagował neutralnie na publikację danych, co widać było m.in. po symbolicznych zmianach notowań FRA, a także IRS na krótkim końcu krzywej dochodowości.

Większą zmienność widać natomiast było na dłuższym końcu krzywej. Rentowności DS1023 wzrosły o 6 pb do 3,68% już na samym początku sesji, jeszcze przed publikacją danych nt. PKB. Wyraźne osłabienie krajowego rynku długu było determinowane wzrostami rentowności na rynkach bazowych. Poza samą korektą ostatnich silnych spadków rentowności, jednym z powodów przeceny papierów skarbowych mogła być wypowiedź Esther George (z Fed), która stwierdziła, że podwyżki stóp procentowych powinny być silniejsze od tych oczekiwanych przez rynek, a także, że powinny nastąpić krótko po tym jak Fed zakończy program QE.

Naszym zdaniem w średnim terminie rynku papierów skarbowych będzie wspierać spadek podaży papierów skarbowych na rynku pierwotnym. Według piątkowego komunikatu Ministerstwo Finansów zorganizuje 5 czerwca aukcję obligacji DS0725/WS0428/WZ0124 za 3-5 mld PLN, a 18 czerwca aukcję zamiany, na której będzie odkupować OK0714 i WZ0115. Oznacza to spadek wartości emisji w relacji do maja, kiedy to podczas jednej aukcji MF uplasowało na rynku papiery WZ0119 i PS0719 za 5,69 mld PLN. W związku z praktycznie zakończoną realizacją potrzeb pożyczkowych (po maju 86%) spodziewamy się spadku podaży także w miesiącach wakacyjnych. Poza niższą podażą pozytywny wpływ na rynek będzie miał również wykup OK0714 na kwotę 9,0 mld PLN (25 lipca).

Na świecie wyraźnie zmieniły się tendencje w zakresie przepływów kapitału. W ostatnich miesiącach obserwujemy wzrost zainteresowania inwestorów aktywami na emerging markets. Powodem tej zmiany sentymentu była głównie odsuwająca się w czasie perspektywa podwyżek stóp procentowych w państwach rozwiniętych i poszukiwanie wyższych stóp zwrotu. Podobne zmiany widać było również w Polsce. Według najnowszych danych MF w maju doszło do kolejnego wzrostu zaangażowania inwestorów zagranicznych w polskie obligacje skarbowe. W kwietniu ich portfele zwiększyły się o 0,7 mld PLN, a według wstępnych danych MF napływ środków jeszcze przyspieszył w maju.

140602.ryn.proc.01.400x140602.ryn.proc.02.400x140602.ryn.proc.03.550x

Mirosław Budzicki
Biuro Strategii Rynkowych
PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: