Komisja Etyki Bankowej

O nas

Komisja Etyki Bankowej została powołana Uchwałą nr 13 X Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 8 kwietnia 1999 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej. Kodeks Etyki Bankowej w szczegółowy sposób opisuje standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientami. Pobierz Kodeks Etyki Bankowej Pobierz Regulamin Komisji Etyki Bankowej   Sekretarz Komisji Przy Prezydium Komisji działa Sekretariat kierowany przez Sekretarza Komisji, do zadań którego należy organizacja pracy Komisji. Funkcję Sekretarza pełni Pani Agnieszka Wicha, która została delegowana przez Biuro Związku Banków Polskich. Komisja Etyki Bankowej Przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl tel.: (+48) 22 463 47 69   Konkurs Etyka w Finansach Ideą konkursu "Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove" jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Zobacz więcej informacji o Konkursie  

Komisja Etyki Bankowej została powołana Uchwałą nr 13 X Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 8 kwietnia 1999 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej. Kodeks Etyki Bankowej w szczegółowy sposób opisuje standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientami. Pobierz Kodeks Etyki Bankowej Pobierz Regulamin Komisji Etyki Bankowej   Sekretarz Komisji Przy Prezydium Komisji działa Sekretariat kierowany przez Sekretarza Komisji, do zadań którego należy organizacja pracy Komisji. Funkcję Sekretarza pełni Pani Agnieszka Wicha, która została delegowana przez Biuro Związku Banków Polskich. Komisja Etyki Bankowej Przy Związku Banków Polskich ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa e-mail: sekretarzkeb@cpb.pl tel.: (+48) 22 463 47 69   Konkurs Etyka w Finansach Ideą konkursu "Etyka w finansach - Nagroda Robina Cosgrove" jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów, polityków oraz środowiska akademickiego - refleksji nad tym, co sprzyja zachowaniom etycznym, a co je niweczy, co należałoby poprawić, wprowadzić czy też wyeliminować, by zarówno zapobiec dalszej erozji zachowań etycznych jak i wzmocnić zaufanie klientów do banków. Konkurs jest skierowany do młodych profesjonalistów oraz środowiska akademickiego, w tym studentów i pracowników naukowych do 35 roku życia. Zobacz więcej informacji o Konkursie  

Udostępnij artykuł: