Komisja Europejska chce większej ochrony inwestorów detalicznych

Finanse osobiste

Raport Komisji Europejskiej w sprawie systemów dystrybucji detalicznych produktów inwestycyjnych omawia mecenas Piotr Gałązka dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Siedziba Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Raport Komisji Europejskiej w sprawie systemów dystrybucji detalicznych produktów inwestycyjnych omawia mecenas Piotr Gałązka dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Raport #KE: W większości krajów Unii Europejskiej inwestorzy otrzymują porady głównie od doradców niebędących doradcami niezależnymi od banków i ubezpieczycieli #KNF #Misseling #ZBP #FinTech @inwestorzy

Komisja Europejska analizując bieżącą sytuację na rynku finansowym w UE, ocenia potrzebę podejmowania kolejnych inicjatyw legislacyjnych w ramach Unii Rynków Kapitałowych (CMU). Formą tych analiz są często raporty, które w ramach zasady transparentności Komisja publikuje, chcąc inicjować w ten sposób dialog z interesariuszami – zarówno konsumentami, jak i przedstawicielami instytucji rynkowych.Jednym z ostatnich takich raportów, godnych uwagi, jest Study on the distribution systems of retail investment products (Badanie systemów dystrybucji detalicznych produktów inwestycyjnych)[1] opublikowany 24 kwietnia 2018 roku.Komisja zwraca w nim uwagę, że sprawienie, aby rynki działały lepiej dla inwestorów detalicznych, jest jednym z kluczowych celów planu działania dotyczącego unii rynków kapitałowych. Badanie pokazuje trudności, jakie napotykają konsumenci w UE, próbując kupić najodpowiedniejszy fundusz inwestycyjny, ubezpieczenie na życie lub produkt emerytalny.[1] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/180425-retail-investment-products-distribution-systems_en.pdf

Brakuje niezależnych doradców

Wnioski, jakie płyną z raportu są warte głębszej analizy i dyskusji. Zwraca się w nim uwagę, że inwestorzy detaliczni mają dostęp do szerokiej gamy produktów za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji, ale bardzo często stoją przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie możliwości zbierania informacji, porównywania danych lub uzyskiwania niezależnych porad dotyczących różnych produktów inwestycyjnych.Ponadto, problemem są też koszty oferowanych produktów – które w przypadku podobnych kategorii produktów różnią się znacznie w poszczególnych krajach UE. Co więcej, w większości krajów Unii Europejskiej inwestorzy uzyskują przede wszystkim porady od doradców niebędących doradcami niezależnymi - od banków i ubezpieczycieli.

Rynek FinTech to nowe wyzwania dla ochrony inwestorów detalicznych

Komisja zwraca uwagę, że potencjał nowych modeli dystrybucji opartych na rozwoju rynku FinTech jest obiecujący, ale trzeba w dalszym ciągu go uważnie monitorować. W tym kontekście - w ramach planu działania FinTech – Komisja zapowiada analizę obecnego krajobrazu cyfrowych interfejsów, które pomagają w znalezieniu odpowiednich i opłacalnych detalicznych produktów inwestycyjnych na rynkach kapitałowych UE. 
Udostępnij artykuł: