Komisja Europejska nie widzi potrzeby dalszego obniżania opłat interchange fee?

Bezgotówkowo

Komisja Europejska z końcem czerwca opublikowała oczekiwany przez rynek raport oceniający funkcjonowanie w praktyce i realizację celów legislacyjnych rozporządzenia o opłacie interchange fee. Wnioski są pozytywne dla rynku, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Płatność zbliżeniowa kartą
Fot. stock.adobe.com/Davizro Photography

Komisja Europejska z końcem czerwca opublikowała oczekiwany przez rynek raport oceniający funkcjonowanie w praktyce i realizację celów legislacyjnych rozporządzenia o opłacie interchange fee. Wnioski są pozytywne dla rynku, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

#PiotrGałązka: Komisja zadeklarowała, że nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w przepisach IFR #ZBP @bezgotowkowa

Znacząca większość przepisów prawa pochodnego Unii Europejskiej zawiera przepisy dotyczące obowiązku nałożonego na Komisję Europejską do przeprowadzenia okresowej oceny funkcjonowania danego aktu prawnego, jego skuteczności oraz zbieżności z celami założonymi a priori przez ustawodawcę unijnego (tzw. review clause).

Komisja Europejska ocenia opłaty interchange

Wynika to z faktu, że jedynie Komisja Europejska posiada prawo inicjatywy legislacyjnej w UE.

Podobne postanowienia znalazły się w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę.

W art. 17 Rozporządzenie wymaga od Komisji przedłożenia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z jego stosowania.

Cele Rozporządzenia spełnione

Głównymi celami rozporządzenia są promowanie płatności kartami w internecie oraz w punktach fizycznych, stworzenie jednolitego rynku płatności kartami oraz zapobieganie ograniczeniom konkurencji na tym rynku.

To istotne biorąc pod uwagę, że płatności kartą są najpopularniejszymi bezgotówkowymi środkami płatniczymi w UE, z blisko 70 miliardami transakcji w 2017 r. Stanowi to 52% wszystkich transakcji bezgotówkowych.

W sprawozdaniu Komisja stwierdziła, że główne cele rozporządzenia zostały osiągnięte, ponieważ opłaty interchange za karty konsumenckie spadły. W ocenie Komisji, to w konsekwencji prowadzi do obniżenia rynkowych opłat ponoszonych przez akceptantów za płatności kartami, a ostatecznie skutkuje poprawą jakości usług dla konsumentów i niższych cen konsumpcyjnych.

Dobra informacja dla rynku płatności bezgotówkowych

W sprawozdaniu zwraca się także uwagę na zwiększenie liczby transakcji o charakterze transgranicznym, zarówno transakcji kartowych, jak i umów między podmiotami obsługującymi akceptantów a akceptantami mających siedzibę w różnych państwach członkowskich.

Komisja zadeklarowała, że nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w przepisach IFR. To dobra informacja dla rynku - dalsze obniżanie opłat interchange fee mogłoby powodować spowolnienie rozwoju rynku płatności bezgotówkowych oraz brak środków na dalszą rozbudowę infrastruktury tegoż rynku, czy inicjatywy rynkowe takie jak Fundacja Polska Bezgotówkowa.

W sprawozdaniu Komisja oświadczyła także, że jest obecnie zbyt wcześnie by ocenić wszystkie możliwe skutki rozporządzenia.

Konieczne jest jednak dalsze monitorowanie i lepsze gromadzenie danych w niektórych obszarach. Podkreślono także potrzebę współpracy organów unijnych i krajowych przy stosowaniu i egzekwowaniu przepisów IFR, w celu zapewnienia jednolitego stosowania rozporządzenia we wszystkich państwach członkowskich.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: