Komisja Europejska notyfikowała ulgi dla polskich przedsiębiorców w spłacie podatków

Firma

Komisja Europejska zaakceptowała polski program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków, poinformowało Ministerstwo Finansów.

Napis: podatki i młotek sędziowski
Fot. stock.adobe.com/mawardibahar

Komisja Europejska zaakceptowała polski program dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25%, mogą skorzystać z ulg w opłacaniu podatków, poinformowało Ministerstwo Finansów.

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie jej na raty. Wartość pomocy została określona szacunkowo w decyzji KE na 264 mln euro (ok. 1,2 mld zł). 

"Polska uzyskała zgodę KE na zastosowanie pomocy państwa, określonej w programie 'Polskie środki antykryzysowe - COVID-19', o którym mowa w przepisach ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych" - czytamy w komunikacie.

Możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom

Oznacza to możliwość udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom w celu przeciwdziałania gospodarczym efektom COVID-19.

Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają trudności z terminowym opłacaniem podatków z powodu epidemii koronawirusa. Poprzez złożenie do właściwego organu podatkowego wniosku, mogą  starać się o:

- odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;

- odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

Komu może zostać udzielone wsparcie?

Wsparcie może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Możliwość zastosowania ulgi (odroczenie, raty) dotyczy podatku, którego termin płatności upływa po 31 grudnia 2019 r. i zaległości podatkowej powstałej po 31 grudnia 2019 r., podano także.

Czytaj także: Tarcza finansowa 2.0: na pomoc dla firm 35-40 mld zł, premier o podziale środków >>>

Przedsiębiorca składając do właściwego organu podatkowego wniosek o udzielenie ulgi i informacje potwierdzające spadek obrotów, powinien dołączyć uproszczony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Warunek skorzystania ze wsparcia

Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest, by pomoc była udzielona przed 30 czerwca 2021 r., a termin odroczenia lub spłaty ostatniej raty nie był późniejszy niż 31 grudnia 2022 r. Pomoc nie jest objęta limitem, ani nie podlega kumulacji z inną pomocą udzielaną na podstawie tymczasowych ram pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście epidemii COVUD-19.

MF przypomina, że niezależnie od pomocy z programu "Polskie środki antykryzysowe - COVID-19", możliwe jest wnioskowanie, na dotychczasowych zasadach, o udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, które nie stanowią pomocy publicznej albo stanowią pomoc de minimis.

Podatnicy (nie tylko przedsiębiorcy) mogą wnioskować o:

-  rozłożenie na raty należności podatkowych

- umorzenie zaległości podatkowej

- odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych 

MF zaznacza, że na czas epidemii, zrezygnowano z opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych, które są dochodem budżetu państwa. Wnioski o udzielenie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z powołaniem okoliczności pandemii są  rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: