Komisja Europejska proponuje zmiany w rozporządzeniu CRR co ułatwi kredytowanie w dobie COVID-19

Gospodarka

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Komisja Europejska opublikowała z końcem kwietnia projekt zmian w rozporządzeniu CRR w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa i ułatwienia finansowania potrzeb konsumentów i przedsiębiorców, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Bank
Fot. stock.adobe.com/kevers

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Komisja Europejska opublikowała z końcem kwietnia projekt zmian w rozporządzeniu CRR w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii koronawirusa i ułatwienia finansowania potrzeb konsumentów i przedsiębiorców, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

#PiotrGałązka: Projekt ma zagwarantować, że banki będą nadal mogły udzielać kredytów, aby wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić poważne skutki gospodarcze koronawirusa

Projekt ten ma zagwarantować, że banki będą nadal mogły udzielać kredytów, aby wesprzeć gospodarkę i pomóc łagodzić poważne skutki gospodarcze koronawirusa. Komisja opublikowała dwa dokumenty w ramach tej inicjatywy.

Dwa ważne dokumenty

Po pierwsze wniosek legislacyjny dotyczący przyspieszonego wprowadzenia ukierunkowanych zmian („quick-fix”) w unijnych przepisach bankowych w Rozporządzeniu CRR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012).

Po drugie, komunikat wyjaśniający w sprawie unijnych standardów rachunkowości i ram ostrożnościowych, który ma za zadanie budować pewność na rynku finansowym co do zasad przestrzegania i interpretacji reguł.

Reguły przejściowe i ułatwienia

Wniosek legislacyjny zawiera, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przepisy wprowadzające reguły przejściowe dotyczące łagodzenia wpływu przepisów MSSF 9 na wymogi kapitałowe oraz  zasady preferencyjnego traktowania kredytów zagrożonych objętych gwarancjami publicznymi w związku z walką ze skutkami epidemii.

Ponadto, Komisja zaproponowała wyłączenia niektórych ekspozycji z obliczeń wskaźnika dźwigni.

W dotychczas obowiązujących przepisach zaproponowano przyspieszenie terminu stosowania niektórych zasad. I tak, proponuje się opóźnienie stosowanie buforu wskaźnika dźwigni o jeden rok - z początku 2022 na początek 2023 roku.

Ponadto, Komisja wnioskuje o przyspieszenie zastosowania niektórych przepisów preferencyjnych dla wymogów nałożonych na banki - przyspieszone zostanie moment stosowania zwolnienia niektórych aktywów oprogramowania z odliczeń kapitałowych bądź preferencyjnego traktowania kredytów zabezpieczonych na emeryturach lub umowach o pracę na czas nieokreślony.

Oprócz tego, banki będą mogły szybciej zastosować znowelizowany w CRRII współczynnik wsparcia dla MŚP (SME Supporting factor) oraz dla inwestycji infrastrukturalnych (infrastructure supporting factor).

Spójne podejście organów nadzorczych do nadzwyczajnej sytuacji

Godnym uwagi jest fakt, że ze względu na krytyczne uwagi zarówno z poziomu Rady UE jak i Parlamentu, nie zaproponowano wcześniej dyskutowanych przepisów o szczególnych uprawnieniach Komisji do tymczasowego dalszego łagodzenia przepisów.

Jeśli chodzi o treść komunikatu ogłoszonego razem z powyższym wnioskiem, to stanowi on pewne podsumowanie i potwierdzenie wcześniejszych decyzji organów nadzorczych (m.in EBA) odnośnie podejścia do nowej, wyjątkowej sytuacji. 

Komunikat potwierdza wcześniej ogłoszone wytyczne i dodatkowo wyjaśnia, w jaki sposób przepisy UE powinny być stosowane przez banki i organy nadzoru w elastyczny sposób, aby mogły nadal udzielać pożyczek przedsiębiorstwom i gospodarstwom domowym w obecnym kontekście.

Komisja deklaruje, że celem tego komunikatu jest też zapewnienie skoordynowanego i spójnego podejścia do bieżącej sytuacji przez organy nadzorcze.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: