Komisja Europejska zatwierdziła zmianę w RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby pomóc służbie zdrowia i firmom dotkniętym pandemią

Gospodarka

Komisja Europejska zatwierdziła 8 lipca 2020 r., w rekordowym czasie, zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat finansowych, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19.

euro, unia europejska, polska
Fot. stock.adobe.com/ studio v-zwoelf

Komisja Europejska zatwierdziła 8 lipca 2020 r., w rekordowym czasie, zmianę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, aby umożliwić dalsze inwestycje w usługi opieki zdrowotnej i zrekompensowanie strat finansowych, jakie poniosły przedsiębiorstwa w związku z pandemią COVID-19.

#ElisaFerreira: Zachęcam inne regiony w Polsce i Europie do skorzystania z elastyczności oferowanej przez politykę spójności, aby reagować na #kryzys zdrowotny i finansowy wywołany #COVID19 #FunduszeUE @EUinPL

Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira powiedziała:

„Komisja Europejska jest gotowa do współpracy ze wszystkimi państwami członkowskimi, aby zapewnić szybkie przyjęcie nadzwyczajnych środków niezbędnych do opanowania pandemii koronawirusa.

Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję wniosek Polski, który jest zgodny z tym podejściem.

Zachęcam też inne regiony w Polsce i Europie do skorzystania z elastyczności oferowanej przez politykę spójności, aby reagować na kryzys zdrowotny i finansowy wywołany COVID-19”.

Czytaj także: Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce o unijnych planach odbudowy Europy

15 mln euro na sprzęt medyczny

Celem tej zmiany programu regionalnego jest wykorzystanie około 15 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności na zakup sprzętu medycznego.

Obejmuje to między innymi: 6 respiratorów, karetkę pogotowia ratunkowego, 11 defibrylatorów, 40 łóżek szpitalnych dla oddziałów intensywnej terapii, jak również sprzęt do dezynfekcji i dekontaminacji w szpitalach w Olsztynie, Ostródzie, Elblągu, Ełku, Giżycku, Dobrym Mieście i Węgorzewie oraz wsparcie dla regionalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dodatkowa kwota około 3,5 mln euro zostanie przeznaczona na ochronę przed koronawirusem dla domów pomocy społecznej, placówek medycznych i opiekuńczo-pielęgnacyjnych, zakładów opieki i hospicjów.

Czytaj także: Banki i przedsiębiorstwa w planie odbudowy gospodarki UE po kryzysie COVID-19

120 mln euro dla MŚP

Przedsiębiorstwa w regionie, które poniosły straty finansowe w wyniku pandemii COVID-19, również otrzymają niemal 120 mln euro z unijnych funduszy polityki spójności.

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w formie dotacji i pożyczek będzie miało na celu utrzymanie miejsc pracy przez dofinansowanie wynagrodzeń oraz zabezpieczenie płynności przedsiębiorstw.

Ponadto dodatkowe wsparcie finansowe otrzymają przedsiębiorstwa gospodarki społecznej i organizacje pozarządowe, które odgrywają istotną rolę w czasie pandemii, realizując takie działania, jak rozprowadzanie maseczek ochronnych oraz uruchamianie specjalnych linii telefonicznych oferujących wsparcie psychologiczne.

Czytaj także: Macron i Merkel: 500 mld euro na unijny fundusz odbudowy po pandemii COVID-19

Źródło: Komisja Europejska
Udostępnij artykuł: