Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję w sprawie powołania sześciu nowych prezesów banków spółdzielczych

Bankowość spółdzielcza / Kadry

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 1 października 2021 roku komunikat na temat podjętych decyzji dotyczących m.in. sektora banków spółdzielczych.

Szyld Komisji Nadzoru Finansowego
Fot. KNF

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała 1 października 2021 roku komunikat na temat podjętych decyzji dotyczących m.in. sektora banków spółdzielczych.

Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

- Tomasza Stasiaka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Halinowie;

- Marcina Gąsiora na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białej;

- Wioletty Urszuli Rudzińskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bieżuniu;

- Małgorzaty Wojtczak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszczonowie;

- Malwiny Klepak na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Chłopicach;

- Antoniego Klimontowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie.

Udostępnij artykuł: